Hoe ziet de projectplanning er uit?

De globale planning ziet er als volgt uit:

  • 2017 - 2019 Verkenning: alternatievenonderzoek en besluit voorkeursalternatief
    Op te leveren producten: Voorkeursalternatief, MER deel 1
  • 2020 - 2022 Planuitwerking: definitief ruimtelijk plan gereed maken
    Op te leveren producten: Projectplan Waterwet, MER deel 2, hoofdvergunningen
  • 2023 - 2026 Uitvoering van de maatregelen