Waar kan ik met mijn idee terecht?

Het waterschap nodigt iedereen uit om mee te denken over de dijkversterking. Dit kan onder andere op de inloopbijeenkomsten of door u op te geven als Dijkdenker. Verder zijn we altijd bereid om individuele gesprekken te voeren of in een themaverband (bijvoorbeeld belangengroepen) in gesprek te gaan.