Hoe kan ik meedenken?

Alle belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te denken. Hiervoor organiseren wij inloopbijeenkomsten voorafgaand aan mijlpalen in het project, en speciale bijeenkomsten voor Dijkdenkers. Dijkdenkers zijn dijkbewoners en andere geïnteresseerden die met ons meedenken en werken aan het project. Ook kunt u uw wensen of ideeën voor het projectteam meegeven aan een van de leden van het Omgevingsplatform. Meer informatie vindt u op de projectwebsite.