Kan de dijk worden versterkt met tijdelijke maatregelen als het hoogwater dreigt?

Nee, we zijn op zoek naar permanente oplossingen die voldoende zekerheid bieden. Als we tijdens hoogwater over een grote lengte tijdelijke maatregelen moeten nemen, zoals het plaatsen van bigbags, is het risico te groot dat de waterkering faalt. Daarmee voldoet de IJsseldijk niet aan de veiligheidseisen.