Moeten er woningen gesloopt worden?

Op dit moment is het waterschap bezig met een alternatievenstudie en worden verschillende oplossingsrichtingen uitgewerkt. Het is in deze fase nog niet bekend of er woningen gesloopt moeten worden. Het waterschap streeft ernaar de huidige woonfuncties op en rond de dijk zo veel mogelijk te behouden en de maatregelen in te passen in de omgeving.