Wie betaalt de dijkversterking?

Het Rijk en de waterschappen dragen beiden 50% bij aan de kosten van dijkversterking. Van de 50%-bijdrage van de waterschappen komt 40% uit een gezamenlijke pot en is 10% een eigen bijdrage van waterschap Drents Overijsselse Delta.