Kan het waterschap nu al financieel nadeel vergoeden?

Het waterschap keert in de Verkenningsfase geen nadeelcompensatie uit, omdat nog niet bekend is of er sprake is van financieel nadeel. We weten immers nog niet hoe de dijk wordt versterkt. In de Planuitwerkingsfase maken we met alle betrokkenen afspraken over eventuele vergoedingen en schadeloosstelling.