Hoe wordt de ruimtelijke kwaliteit van het plan geborgd?

Het waterschap wil de huidige kwaliteiten van de IJsseldijk minimaal behouden. Via ontwerpateliers en inzet van landschapsarchitecten zorgen we voor een goede landschappelijke inpassing van de maatregelen. Daarnaast nodigen we andere partijen uit om hun opgaven te combineren met de dijkversterking (dit noemen we ‘meekoppelen’) en zo meerwaarde te creëren voor de IJsselzone.