Hoe wordt de keuze voor een Voorkeursalternatief gemaakt?

Het Voorkeursalternatief is de ‘beste oplossing’ per dijktraject. In de Verkenningsfase onderzoeken we verschillende oplossingsrichtingen voor dijkversterking (alternatieven). Het onderzoek resulteert in de kosten, impact op de omgeving (milieueffecten), en technische risico’s van de verschillende alternatieven. Ook het draagvlak voor de verschillende alternatieven wordt in beeld gebracht. Op basis van deze informatie wordt aan het bestuur van het waterschap een voorstel gedaan.