Omgevingsplatform

In het Omgevingsplatform voor dit project zitten vertegenwoordigers belangen(verenigingen) langs de IJsseldijk. Zij geven ideeën, wensen en kritische noten uit de omgeving bij ons aan en delen informatie met hun eventuele achterban. Zij kunnen voor u ook een aanspreekpunt zijn wanneer u vragen heeft of iets mee wilt geven om tijdens de vergaderingen te bespreken.

Wat doet het Omgevingsplatform?

Het Omgevingsplatform heeft het waterschap recent geadviseerd over het voorstel met te onderzoeken oplossingsrichtingen. Het Omgevingsplatform heeft een positief advies gegeven en vroeg aandacht voor het voorzetten van de heldere communicatie naar bewoners met oog voor de beleving van mensen, oog voor de belangen van de landbouwsector in de afweging tot een Voorkeursalternatief en aandacht voor het draagvlak van meekoppelkansen.

Het komend jaar werkt het Omgevingsplatform mee aan de uitwerking van de verschillende oplossingsrichtingen voor dijkversterking.

Wie zitten in het Omgevingsplatform?

In onderstaande tabel kunt u zien wie deelneemt aan de het Omgevingsplatform namens welke belangenverenigingen. Dhr. Piet Zoon is onafhankelijk voorzitter van het Omgevingsplatform. Op bijgevoegde foto zijn de leden van het Omgevingsplatform te zien.

Wilt u contact opnemen met iemand van het Omgevingsplatform? Kijk in de tabel met wie u contact wilt hebben en mail naar ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl.

Omgevingsplatform

Vertegenwoordigde

belangen

Namens Persoon E-mailadres

Cultuurhistorie

Historische vereniging Zwolle

Johan Teunis

j.teunis@ziggo.nl

Dorpsbelangen

Plaatselijk Belang Olst Grietje Begeman-Sinnema begem046@planet.nl
Plaatselijk Belang Fortmond - Den Nul - Duur Ferry Vogtschmidt f.h.vogtschmidt@kpnmail.nl
Plaatselijk Belang Wijhe Patrick Eppink pjlmeppink@gmail.com
Plaatselijk Belang Herxen Harrie Grolleman harrie@grolleman.nl
Plaatselijk Belang Windesheim Asje Riezebos asjeriezebos@gmail.com
Buurtvereniging Schelle-Oldeneel Sicco van der Sluis vereniging.schelleoldeneel@gmail.com

Spoolderbelangen

Aart Borst

aartborst@kpnplanet.nl

Grondeigenaren

Overijssels Particulier Grondbezit (landgoederen) Gerben Luchtenbelt info@luchtenbelt.nl

Dijkbewoner

Dolph van Ittersum info@ittersumstichting.nl
Dijkbewoner

Dirk Jan van Swaay

dirkjanvanswaay@me.com

Landbouw

LTO Salland

Stephan Rientjes

stephan.rientjes@live.com

Natuur

IVN

Jaap Gerkes

j.gerkes@planet.nl

Recreatie

Marketing Oost / Salland Marketing

Thea Huisman

tme.huisman@gmail.com

Voorzitter

Piet Zoon

piet.zoon@veenendaal.nl

Wie is het Omgevingsplatform?

Deelnemers Omgevingsplatform

Bovenste rij van links naar rechts: Piet Zoon, Patrick Eppink, Stephan Rientjes, Ferry Vogtschmidt, Dirk Jan van Swaay, Thea Huisman, Grietje Begeman, Aart Borst, Jaap Gerkes. Onderste rij, van links naar rechts: Harrie Grolleman, Sicco van der Sluis, Johan Teunis.