Dijkdenkers

Dijkdenkers zijn bewoners op en naast de dijk, gebruikers van de dijk en overige geïnteresseerden in het project. Inmiddels is de groep Dijkdenkers gegroeid tot ruim 100!

De Dijkdenkers brengen gebiedskennis in die belangrijk is om een goede afweging te kunnen maken tussen de verschillende alternatieven voor dijkversterking. Het waterschap krijgt via de Dijkdenkers kijk op hun ideeën, inzicht in de belangen en het draagvlak van de verschillende alternatieven.

Drie á vier keer per jaar is er een Dijkdenkersbijeenkomst. Ze denken dan mee met de verschillende stappen in het project.

Wilt u meer informatie over de Dijkdenkers? Mail dan naar ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl