Hoe kan ik meedenken met het project

Waterschap Drents Overijsselse Delta wil in verbinding staan met zijn omgeving. Voor het project IJsseldijk Zwolle-Olst betekent dit dat wij graag willen praten over de versterking van de dijk en op welke wijze we dat, samen met de bewoners, willen doen. We willen daarom in gesprek met belanghebbenden, zichtbaar maken op welke wijze de verschillende belangen worden meegenomen en afgewogen in het project. Eind 2019 moet er een voorkeursalternatief zijn. In deze zogenoemde Verkenningsfase willen we graag dat medeoverheden, bewoners op en langs de dijk, grondeigenaren, belangenverenigingen, buurtbewoners , gebruikers van de dijk  en de  terrein beherende instanties  meedenken om te komen een zo optimaal mogelijke keuze voor het Voorkeursalternatief in 2019.

Het waterschap gaat de verschillende overheidsorganisaties, belangenverenigingen en individuele belanghebbenden zo goed mogelijk betrekken bij het project. Hiernaast is schematisch weergegeven welke groepen wij betrekken. Voor een uitleg van de verschillende partijen en hun rol in het project klikt u op onderstaande linkjes.

Verschillende partijen en hun rol in het project