Omgevingsplatform

In het Omgevingsplatform voor dit project zitten vertegenwoordigers belangen(verenigingen) langs de IJsseldijk. Zij geven ideeën, wensen en kritische noten uit de omgeving bij ons aan en delen informatie met hun eventuele achterban. Zij kunnen voor u ook een aanspreekpunt zijn wanneer u vragen heeft of iets mee wilt geven om tijdens de vergaderingen te bespreken.

Wat doet het Omgevingsplatform?

Het Omgevingsplatform heeft het waterschap recent geadviseerd over het voorstel met te onderzoeken oplossingsrichtingen. Het Omgevingsplatform heeft een positief advies gegeven en vroeg aandacht voor het voorzetten van de heldere communicatie naar bewoners met oog voor de beleving van mensen, oog voor de belangen van de landbouwsector in de afweging tot een Voorkeursalternatief en aandacht voor het draagvlak van meekoppelkansen.

Het komend jaar werkt het Omgevingsplatform mee aan de uitwerking van de verschillende oplossingsrichtingen voor dijkversterking.

Wie zitten in het Omgevingsplatform?

In onderstaande tabel kunt u zien wie deelneemt aan de het Omgevingsplatform namens welke belangenverenigingen. Dhr. Piet Zoon is onafhankelijk voorzitter van het Omgevingsplatform. Op bijgevoegde foto zijn de leden van het Omgevingsplatform te zien.

Wilt u contact opnemen met iemand van het Omgevingsplatform? Kijk in de tabel met wie u contact wilt hebben en mail naar ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl.

Vertegenwoordigde belangen

Namens

Persoon

Cultuurhistorie

Historische vereniging Zwolle

Johan Teunis

Dorpsbelangen

Plaatselijk Belang Olst

Plaatselijk Belang Fortmond - Den Nul - Duur

Plaatselijk Belang Wijhe

Plaatselijk Belang Herxen

Plaatselijk Belang Windesheim

Buurtvereniging Schelle-Oldeneel

Spoolderbelangen

Grietje Begeman

Ferry Vogtschmidt

Patrick Eppink

Harrie Grolleman

Asje Riezebos

Sicco van der Sluis

Aart Borst

Grondeigenaren

Overijssels Particulier Grondbezit (landgoederen)

Dijkbewoners

Gerben Luchtenbelt

Dolph van Ittersum

Dirk Jan van Swaay

Landbouw

LTO Salland

Stephan Rientjes

Natuur

IVN

Jaap Gerkes

Recreatie

Marketing Oost / Salland Marketing

Thea Huisman

Voorzitter

Piet Zoon


Wie is het Omgevingsplatform?

Deelnemers Omgevingsplatform

Bovenste rij van links naar rechts: Piet Zoon, Patrick Eppink, Stephan Rientjes, Ferry Vogtschmidt, Dirk Jan van Swaay, Thea Huisman, Grietje Begeman, Aart Borst, Jaap Gerkes. Onderste rij, van links naar rechts: Harrie Grolleman, Sicco van der Sluis, Johan Teunis.