Verkeersveiligheid bij Streukel

Met de dijkversterking van de Stenendijk kijken we uiteraard ook naar de omgeving. Hoe wordt de weg op de dijk gebruikt? Zijn er veel fietsers, wandelaars en hoe wordt de weg door auto’s of ander motorisch verkeer gebruikt? In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de bewoners bij Streukel, die een ontheffing hebben om met de auto over de dijk te rijden, de situatie niet veilig vinden. Daarom kijkt de gemeente naar mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren.

Drie varianten

“Net als bij de dijkversterking, werken wij ook een aantal verschillende oplossingen uit,” vertelt Raymond Kroes, Regisseur Beheer Openbare Ruimte bij de gemeente Zwartewaterland. “We hebben nu drie varianten op papier staan en deze opties leggen we voor aan de bewoners van Streukel. Zij hebben een ontheffing om met de auto hun huis te kunnen bereiken en zien regelmatig gevaarlijke situaties op de dijk. Bijvoorbeeld als ze moeten keren op de smalle dijkweg en er komt op dat moment net een wielrenner de bocht om. Dat is geen veilige situatie.”

Reactie bewoner aan de Stenendijk:

“Ik ben blij dat er nadrukkelijk naar onze zorg is geluisterd”

Verschillende factoren spelen mee

“De eerste variant is een veiligere ontsluiting bij Streukel met een aparte ontsluitingsweg voor nummer 6 en 8. Er hoeft dan alleen autoverkeer over een klein deel van de dijk. De rest van de dijk kan dan een fietspad worden.” licht Kroes toe. “De tweede mogelijkheid is een keerconstructie creëren zodat verkeer van en naar Streukel 6 tot 8 meer ruimte krijgt. De laatste, de minst ingrijpende, is een passeerstrook aanleggen naast de weg, verder blijft de verkeerssituatie hetzelfde. Welke optie het wordt, is afhankelijk van een aantal factoren: draagvlak bij de bewoners, of het bijdraagt aan de verkeersveiligheid, of het inpasbaar en vergunbaar is, de risico’s die de aanpassingen met zich meebrengen en uiteraard het kostenplaatje.”

In gesprek met aanwonenden

Op 30 september heeft de gemeente deze opties voorgelegd aan de bewoners van Stenendijk 6, 8, 10 en 12. Zij hebben hun voorkeur aangegeven en suggesties voor verbetering gedaan. Eind oktober gaat er een voorstel naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland.”