Onderzoeken van de kansrijke alternatieven

In de vorige nieuwsbrief (juli 2019) vertelden we u over de mogelijke oplossingen die we hebben onderzocht om de Stenendijk te versterken en de keuze voor de kansrijke oplossingen, namelijk:

  1. Binnenin versterken
  2. Maatwerk bij Streukel

In de afgelopen maanden hebben we bovenstaande oplossingen verder onderzocht en meer onderzoek gedaan naar de benodigde hoogte voor een veilige dijk. Uit dit onderzoek blijkt dat het plaatsen van een constructie in de dijk de meest kansrijke oplossing is voor het gehele dijktraject. We noemen dit een zelfstandig kerende constructie. Bij Streukel was een versterking aan de buitenzijde van de dijk ook kansrijk, maar ook hier onderzoeken we alleen nog een constructie. Hieronder leggen we u graag uit waarom.

Buitendijks bij Streukel: toch niet kansrijk

Een van de mogelijkheden om de Stenendijk te versterken, is het aanbrengen van een grote grondberm aan de rivierzijde van de dijk. We noemen dit buitenwaarts versterken. Deze maatregel bleek niet kansrijk ter hoogte van de muur, maar kon bij de woningen van Streukel wel voordelen bieden. Als we hier de dijk versterken door buitendijks grond aan te brengen, is het niet nodig een constructie in de dijk te plaatsen. Hiermee verkleinen we het risico op schade. Een ander groot voordeel: door de dijk te verbreden is het niet nodig de dijk te verhogen. Twee redenen waarom het waterschap deze optie verder wilde onderzoeken.

Historie en natuur

Nader onderzoek en overleg met de Rijksdienst voor Cultuurhistorisch Erfgoed, gemeente Zwartewaterland en de provincie heeft echter uitgewezen dat ook dit deel belangrijke cultuurhistorische waarde heeft. Uit dit landschap is de historie namelijk goed terug te zien. Ook heeft de huidige begroeiing een hoge landschappelijke waarde; dit stukje dijk kreeg ook van jullie een hoge waardering in de enquête voor het belevingswaardeonderzoek. Een andere belangrijke factor is dat het een Natura2000 gebied is. De maatregelen voor versterking zorgen er hoogstwaarschijnlijk voor dat de doelen van het Natura2000 gebied in gevaar komen en we dus geen vergunning krijgen.

Reactie bewoner aan de Stenendijk:

“Ik vond de visuele ondersteuning bij alle uitleg erg prettig.”

Eind september hebben we aanwonenden van de dijk geïnformeerd over de constructie. Met hulp van tekeningen en filmpjes hebben we hen uitgelegd wat deze aanpak inhoudt. Eind november (datum volgt) organiseren we een inloopbijeenkomst om u verder te informeren. Wilt u de beoordeling van de verschillende oplossingen nog een keer teruglezen? U kunt hier de resultaten vinden van onze onderzoeken.