Nieuwsbrief | november 2019

Stenendijk Hasselt
Stenendijk Hasselt | November 2019

Om Hasselt en zijn omgeving te beschermen tegen overstromingen vanuit het Zwartewater gaat het waterschap de Stenendijk versterken. De dijk is veilig, maar kwetsbaar. Het waterschap zoekt samen met bewoners, overheden en anderen uit de omgeving welke maatregelen nodig zijn en hoe deze het beste passen in de omgeving.

Inloopbijeenkomst versterking Stenendijk Hasselt

Op dinsdag 26 november organiseren we een inloopbijeenkomst over het versterken van de Stenendijk in Hasselt. Tijdens deze avond vertellen we over het meest kansrijke alternatief om de dijk te versterken. U bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur bij Cultureel Centrum Teeuwland, Karel Doormanstraat 30 in Hasselt.

Uit onderzoek blijkt dat de Stenendijk onvoldoende bescherming biedt tegen overstromingen vanuit de rivieren. De dijk is nu veilig, maar kwetsbaar voor komende extreme situaties. Samen met de bewoners en aanwonenden van de Stenendijk heeft het waterschap in de afgelopen maanden onderzocht wat mogelijke en kansrijke oplossingen zijn om de Stenendijk veiliger te maken. De effecten en kosten zijn in kaart gebracht en hieruit is een meest kansrijke oplossing voortgekomen. Tijdens de bijeenkomst op 26 november presenteert het waterschap deze oplossing en vertelt u graag hoe het proces verder verloopt. U kunt binnenlopen en vertrekken wanneer u wil. Er is ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen.

Het project volgen?

App Waterwerk

De dijkversterking van de Stenendijk kunt u ook volgen via de app ‘Waterwerk’. In deze app op uw smartphone of tablet vindt u snel en gemakkelijk allerlei informatie, zoals nieuwsbrieven, mediaberichten en filmpjes. Ook meldt de app wanneer er bijeenkomsten en werkzaamheden plaatsvinden, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief en vragen stellen of meldingen doen. Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Meer weten?

Meer weten?

Kijk voor alle informatie op www.wdodelta.nl/stenendijk. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Aletta Lüchtenborg (omgevingsmanager) of Jessica Stoker (adviseur omgeving). Ze zijn telefonisch bereikbaar via 088-233 1200 of stuur een mail naar stenendijk@wdodelta.nl