Uitkomsten belevingswaardenonderzoek

Het waterschap heeft de taak en de ambitie om de versterking van de Stenendijk zorgvuldig in te passen in de omgeving. Zo’n 120 mensen hebben hier een eerste bijdrage aan geleverd door de enquête uit de vorige nieuwsbrief in te vullen. Uit de resultaten van de enquête naar de belevingswaarden blijkt dat de Stenendijk nu en in de toekomst drie belangrijke waarden vertegenwoordigd: de beleving als historische dijk, een dijk die door iedereen gebruikt kan worden en een rustgevende dijk met mooi zicht op de omgeving.

De beleving als historische dijk

De historie van de Stenendijk zit stevig in het collectief geheugen van de omwonenden. 91% van de respondenten heeft kennis over de geschiedenis van de Stenendijk, variërend van minimale kennis (24%) en algemene kennis (54%) tot gedetailleerde kennis (12%). 80% van de respondenten ervaart de historie van de Stenendijk ook. De historie van de dijk wordt voornamelijk ervaren door de stenen muur en de mossen die erop groeien, en slechts in mindere mate door de verhalen van vroeger en de informatieborden. Het visuele aspect is dus belangrijk voor de beleving van de historie.

Een dijk die door iedereen gebruikt kan worden

Het verharde (fiets)pad op de kruin van de Stenendijk wordt door diverse groepen gebruikt. Wandelaars, hardlopers, fietsers, wielrenners, honden en bestemmingsverkeer bewegen zich allen naast elkaar over dit pad. Dit diverse publiek zorgt voor een levendige dijk. Er is bijzondere waardering voor de toegankelijkheid van zowel de weg op de kruin als het pad onderlangs. Het diverse gebruik van het pad op de dijk zorgt soms ook voor onderlinge overlast, met name (grote groepen) wielrenners en hondenpoep worden genoemd als bronnen van overlast. De geringe breedte van het pad versterkt deze overlast.

Een rustgevende dijk met mooi zicht op de omgeving

De Stenendijk wordt over het algemeen als ‘mooi’ ervaren. Het zicht vanaf de dijk op de natuur, de historische gebouwen en het landbouwgebied, en het zicht op de Stenendijk zelf worden hoog gewaardeerd. Respondenten geven aan het middengebied tussen Streukel en Hasselt het best beleefbaar te vinden. Veel mensen ervaren rust wanneer zij zich over of langs de Stenendijk verplaatsen.

Een veilige dijk

Gelukkig staat, ondanks de bijzonderheden op het gebied van cultuurhistorie en gebruikswaarde, de waterveiligheid voor het overgrote deel van de ondervraagden op nummer één. De belangrijkste verwachting die respondenten in het belevingswaardenonderzoek hebben, is dat de dijk ook in de toekomst waterveiligheid blijft. Ondanks dat de ondervraagden in eerdere vragen aangaven de historische en recreatieve aspecten van de dijk erg te waarderen, is men zich dus wel bewust van de waterveiligheidsaspecten van de dijk.