Oplossingsrichting versterking Stenendijk

Een aantal maanden geleden is het waterschap gestart met het onderzoek om goede oplossingen te vinden voor de waterveiligheidsopgave van de Stenendijk. De afgelopen periode heeft het waterschap vijf mogelijke oplossingen onderzocht om de Stenendijk Hasselt te versterken. Per mogelijke oplossing zijn de belangrijkste voor- en nadelen in beeld gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van het vooraf vastgestelde afwegingskader dat bestaat uit drie thema’s: techniek, impact op de omgeving en kosten. Op basis van deze beoordeling is bepaald welke alternatieven kansrijk zijn voor deze specifieke dijk. Bij het maken van een keuze speelt ook het draagvlak een belangrijke rol: dit hebben we opgehaald in onder andere de ontwerpateliers met aanwonenden en de inloopbijeenkomst op 18 juni.

De keuze voor de kansrijke alternatieven is gemaakt door het waterschap. Voorafgaand aan dit besluit heeft het waterschap gesproken met de bestuurders van gemeente, provincie en waterschap. Zij konden zich vinden in het voorstel voor deze kansrijke alternatieven.

Binnenin versterken

Uit dit onderzoek is gebleken dat de beste oplossing voor de Stenendijk is om de dijk binnenin te versterken. Dit noemen wij een zelfstandig kerende constructie. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een dergelijke constructie. De exacte toepassing wordt in een latere fase van het project bepaald.

Maatwerk bij Streukel

Ter hoogte van Streukel is een versterking aan de buitenzijde (de kant van het Galgerak) van de dijk ook kansrijk. Dit kan de impact op de woningen langs de dijk beperken. De komende maanden voeren we onderzoek uit om ook bij Streukel tot de best passende oplossing te komen. Hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer.

Wilt u de beoordeling van de verschillende oplossingen teruglezen? U kunt hier (pdf, 1.9 MB)de resultaten vinden van onze onderzoeken.