Hoogte, maatwerk en kosten nader onderzocht

De komende periode onderzoekt het waterschap de gekozen oplossing. Dit betekent onderzoek naar de specifieke benodigde dijkverhoging voor waterveiligheid, maatwerk bij Streukel en kosten van de maatregelen.

Hoogte

Er zijn veel vragen en opmerkingen uit de omgeving over de verhoging van de dijk. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen nemen we nu, vooruitlopend op de volgende fase, meer tijd voor onderzoek naar de benodigde hoogte voor een veilige dijk, ook in de toekomst.

Buitendijks versterken bij Streukel

Bij Streukel zijn twee verschillende oplossingen als kansrijk gekozen: naast het aanbrengen van een constructie ín de dijk, is dat het nemen van maatregelen buitendijks. Dit is aan de kant van het Galgenrak. Een belangrijk vraagstuk bij maatregelen buitendijks is wat het gevolg is voor de aanwezige natuur en voor de cultuurhistorische waarde van de Stenendijk. Hierover gaan we in overleg met de betrokken overheden.

Kosten maatregelen

Als waterschap staan we voor het maken van een verantwoorde keuze voor de dijkversterking; dat betekent dat we de kosten maatschappelijk moeten kunnen verantwoorden. Met uitzondering van Streukel is nu duidelijk dat er een constructie in de dijk aangebracht wordt. Dit is een relatief dure oplossing; het is goedkoper om een dijk met grond en klei te versterken. We gaan onderzoeken of het combineren van een constructie met verbeteringen aan de dijk zelf een kostenbesparing oplevert. Daarbij hoort ook dat duidelijk wordt wat dit betekent dat voor de omgeving. Belangrijk: we gaan dit alleen onderzoeken voor het deel van de dijk waar géén huizen of tuinen aan de dijk grenzen.