Start ecologisch veldonderzoek

Met het verder uitwerken van het ontwerp hebben we meer informatie nodig over de beschermde diersoorten op en rond de dijk. “Zo kunnen we in het plan en tijdens de uitvoering op een juiste manier met de aanwezige natuur omgaan. Het waterschap start daarom eind maart met het uitvoeren van ecologisch veldonderzoek,” vertelt Esther van Zundert, omgevingsmanager van het project Stenendijk.

Van vleermuizen tot amfibieën

“We onderzoeken bijvoorbeeld de aanwezigheid van vleermuizen en nestlocaties van vogels in bomen en tuinen, broedvogels in de uitwaarden en amfibieën in sloten en poelen. De meeste onderzoeken vinden overdag en vooral vanaf de openbare weg plaats, alleen het onderzoek naar vleermuizen vindt vooral ’s nachts en in de schemering plaats. Moeten we toch onderzoek doen op particulier terrein, dan benaderen we u persoonlijk.”

Heeft u vragen over dit onderzoek?

Neem dan gerust contact op met Esther van Zundert. Ze is telefonisch bereikbaar via 088 - 233 1200 of stuur een mail naar stenendijk@wdodelta.nl.