Nieuwsbrief | februari 2020

Stenendijk Hasselt
Nieuwsbrief Stenendijk Hasselt | februari 2020

Om Hasselt en zijn omgeving te beschermen tegen overstromingen vanuit het Zwartewater gaat het waterschap de Stenendijk versterken. De dijk is veilig, maar kwetsbaar. Het waterschap zoekt samen met bewoners, overheden en anderen uit de omgeving welke maatregelen nodig zijn en hoe deze het beste passen in de omgeving.

Het waterschap versterkt uiteindelijk alle dijken langs het Zwartewater. Op basis van urgentie hebben we, in afstemming met het landelijk dijkversterkingsprogramma HWBP, een planning gemaakt voor de komende jaren. De reden dat we de Stenendijk als eerste deel van de dijk gaan versterken, is dat de weg die over dit gedeelte loopt aan onderhoud toe is. Andere delen van de dijk, die soms minder hoog zijn, staan over een aantal jaar op de planning.

Het voorstel: een constructie in de dijk

Stenendijk

In mei 2020 stelt het bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief vast. Voordat die besluitvorming plaatsvindt horen we graag de reacties van bewoners en anderen op dit voorstel (pdf, 2.3 MB). Uit de verkenning van project Stenendijk blijkt dat alleen een zelfstandig kerende constructie de dijk steviger kan maken. Mét behoud van belangrijke omgevingswaarden zoals de monumentale stenen muur, (beschermde) natuurwaarden en omliggende woningen. > Lees verder

Start ecologisch veldonderzoek Stenendijk

Stenendijk

Met het verder uitwerken van het ontwerp hebben we meer informatie nodig over de beschermde diersoorten op en rond de dijk. “Zo kunnen we in het plan en tijdens de uitvoering op een juiste manier met de aanwezige natuur omgaan. Het waterschap start daarom eind maart met het uitvoeren van ecologisch veldonderzoek,” vertelt Esther van Zundert, omgevingsmanager van het project Stenendijk. > Lees verder

We zoeken de beste partij

Martijn en Esther

Op 11 februari is het startschot voor de aanbesteding voor de Stenendijk: wie heeft de beste papieren om de dijk te versterken? “We zetten de voorbereiding én de uitvoering van het project gelijktijdig in de markt. Door alle kennis van de aannemer nu al in huis te halen, krijgen we de beste en meest slimme oplossing voor de dijk.” Aan het woord is Martijn van den Broeke, contractmanager HWBP bij Waterschap Drents Overijssels Delta. > Lees verder

Onze fragiele oude dame...

Jeroen Tersmette

In onze vorige nieuwsbrief plaatsten we een oproep voor meer informatie over de opbouw van de dijk en de stenen muur. We zochten inwoners of vakmensen die begin jaren ’80 bij de dijkversterking waren betrokken voor foto’s of tekeningen en andere informatie. Jeroen Tersmette, trotse inwoner van Hasselt sinds 1970, reageerde op deze oproep. We spraken met hem over de fragiele oude dame, zoals hij ‘zijn’ dijk met een knipoog noemt. > Lees verder

Wat gebeurt er verder in 2020?

Stenendijk

Tot 11 maart kunt u reageren op het voorgenomen voorkeursalternatief (pdf, 2.3 MB).

26 mei 2020 spreekt ons Algemeen Bestuur zich uit over het voorkeursalternatief. Na de verkenningsfase start de fase van de planuitwerking. In deze volgende stap maken we een definitief ontwerp waarmee we vergunningen kunnen aanvragen.

Tot het najaar van 2020 vindt de aanbesteding plaats; de zoektocht naar de marktpartij met de beste papieren om de Stenendijk te versterken. > Lees verder

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid bij Streukel

Met de dijkversterking van de Stenendijk kijken we uiteraard ook naar de omgeving. Hoe wordt de weg op de dijk gebruikt? In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de gemeente naar verschillende varianten kijkt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Uit deze inventarisatie is gebleken dat de varianten waarbij een keerlus of een ander soort grondlichaam wordt aangebracht aan de dijk geen opties zijn. Dit heeft te veel impact op het historische karakter van de muur, de ruimtelijke kwaliteit en de natuurwaarden buitendijks. Hiermee vervalt de directe koppelkans met dijkversterking ten aanzien van verkeersveiligheid.

Volgen van het project?

App Waterwerk

De dijkversterking van de Stenendijk kunt u ook volgen via de app ‘Waterwerk’. In deze app op uw smartphone of tablet vindt u snel en gemakkelijk allerlei informatie, zoals nieuwsbrieven, mediaberichten en filmpjes. Ook meldt de app wanneer er bijeenkomsten en werkzaamheden plaatsvinden, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief en vragen stellen of meldingen doen.

Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Meer informatie of contact?

Esther van Zundert

Kijk voor alle informatie op www.wdodelta.nl/stenendijk. Hier kunt u zich ook aan- en afmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Esther van Zundert, omgevingsmanager van het project Stenendijk. Ze is telefonisch bereikbaar via 088-233 1200 of stuur een mail naar stenendijk@wdodelta.nl.