Stenendijk Hasselt (HWBP)


Dijken op sterkte houden en brengen

Stenendijk Hasselt

Periodiek onderzoekt het waterschap of dijken nog voldoen aan de wettelijke norm. We kijken naar de hoogte, de sterkte van de dijk en verschillende onderdelen, bijvoorbeeld de grasbekleding. Dijken die niet voldoen aan de gestelde normen, moeten wij versterken. Ze worden dan opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het waterschap is verantwoordelijk voor de realisatie van deze versterkingen.

Voorbereiden op de dijkversterking

Voor het HWBP-project Stenendijk in Hasselt zijn de voorbereidingen begonnen. Op dit moment schrijven we het plan van aanpak voor de werkzaamheden. In 2019 start het project met de verkenningsfase. In de verkenningsfase inventariseert het waterschap samen met de direct betrokkenen en plaatselijke organisaties welke oplossingen er zijn voor het waterveiligheidsprobleem, passend bij de bijzondere kenmerken van deze dijk en de omgeving. Uiteindelijk leidt dit tot een voorkeursalternatief, dat verder uitgewerkt wordt in 2020.

De daadwerkelijke realisatie van de versterking start in 2021.

Grondboringen en sonderingen

Hoogwater tegen de Stenendijk aan nabij Hasselt

We nemen in de periode van half september tot begin november 2018 de Stenendijk in Hasselt onder de loep. De Stenendijk voldoet momenteel niet aan de landelijke veiligheidseisen voor dijken en moet worden versterkt.

Omgevingsmanager Aletta Lüchtenborg: “Om opbouw van de grond te bepalen doen we grondboringen en sonderingen. De fundering van de oude stenen muur wordt ook onderzocht. Daarvoor graaft men een  proefsleuf. Dit aanvullend onderzoek is nodig om een beter beeld te krijgen van de opbouw en samenstelling van de dijk en van de stenen muur.  Dit betekent dat in deze periode op en rond de dijk sondeerwagens of ander materieel actief zijn. Fugro NL Land B.V. voert het onderzoek uit in opdracht van het waterschap.”

Veiligheid nu en in de toekomst

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het klimaat blijft veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken van de Stenendijk in Hasselt is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan de bescherming tegen overstromingen. Samen zorgen we er voor dat dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen. Zo houden we ons land veilig en leefbaar, en beschermen we onze economie. Nu en in de toekomst.

Contact

Voor meer informatie over het project Stenendijk in Hasselt kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Aletta Lüchtenborg. Bekijk onze contactgegevens.

Media

02-10-18 | Waterschap inspecteert Stenendijk bij Hasselt (pdf, 525 kB)

13-09-18 | Stenendijk in Hasselt onder de loep (pdf, 637 kB)

12-09-18 | Nieuwsprogramma Afslag Oost (vanaf 49.45)