Stenendijk Hasselt (HWBP)


Stenendijk Hasselt

Om Hasselt en zijn omgeving te beschermen tegen overstromingen vanuit het Zwartewater gaat het waterschap de Stenendijk versterken. De dijk is veilig, maar kwetsbaar. Het waterschap zoekt samen met bewoners, overheden en anderen uit de omgeving welke maatregelen nodig zijn en hoe deze het beste passen in de omgeving.

Het waterschap versterkt uiteindelijk alle dijken langs het Zwartewater. Op basis van urgentie hebben we, in afstemming met het landelijk dijkversterkingsprogramma HWBP, een planning gemaakt voor de komende jaren. De reden dat we de Stenendijk als eerste deel van de dijk gaan versterken, is dat de weg die over dit gedeelte loopt aan onderhoud toe is. Andere delen van de dijk, die soms minder hoog zijn, staan over een aantal jaar op de planning.

Waarom een dijkversterking?

Stenendijk in Hasselt

Uit onderzoek blijkt dat de Stenendijk onvoldoende sterk is en niet aan de huidige eisen voor waterveiligheid voldoet. De dijk is vellig, maar kwetsbaar. Daarbij heeft de gemeente Zwartewaterland gevraagd om dit traject versneld op te pakken om zo groot onderhoud aan het fietspad op de dijk en de dijkversterking tegelijk uit te kunnen voeren. Dat voorkomt hinder en bespaart kosten.

De beste oplossing

Komend jaar onderzoeken we wat de beste oplossing is om tot een veilige Stenendijk te komen. We inventariseren de mogelijke oplossingen, brengen effecten en de kosten in beeld en kijken hoe de meest kansrijke oplossingen goed in de omgeving passen. Dit onderzoek noemen we de Verkenningsfase.Tijdens dit onderzoek trekken we samen op met bewoners, belangengroepen en bedrijven, gemeente Zwartewaterland, Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.

Een constructie in de dijk?

26 mei 2020 stelt het AB het voorkeursalternatief vast. Voordat die besluitvorming plaatsvindt horen we graag de reacties van bewoners en anderen op  dit voorstel (pdf, 2.3 MB) (pdf, 2.3 MB) . Uit de verkenning van project Stenendijk blijkt dat alleen een zelfstandig kerende constructie de dijk steviger kan maken. Mét behoud van belangrijke omgevingswaarden zoals de monumentale stenen muur, (beschermde) natuurwaarden en omliggende woningen.

Vragen of opmerkingen?

Wilt u ons iets meegeven naar aanleiding van deze voorgestelde oplossing? Heeft u vragen hierover of belangrijke aandachtspunten voor ons bestuur? Laat dit dan weten vóór 11 maart via stenendijk@wdodelta.nl.

Kaart Stenendijk Hasselt

Een dijkversterking kan grote impact hebben op de omgeving. Daarom betrekt het waterschap de omgeving al vroeg in het proces. Belanghebbenden worden geïnformeerd, maar kunnen gedurende het gehele proces ook meedenken en input leveren.

Nieuwsbrieven Stenendijk

Wilt u voortaan de (gratis) digitale nieuwsbrief ontvangen? U kunt zich hier aan- of afmelden voor de nieuwsbrief van de Stenendijk in Hasselt.

Planning en downloads

Stenendijk in Hasselt

26 mei 2020 spreekt ons AB zich uit over het voorkeursalternatief. (pdf, 2.3 MB) Vervolgens start de fase van de planuitwerking. In deze volgende stap maken we een definitief ontwerp waarmee we vergunningen kunnen aanvragen. Tot het najaar van 2020 vindt de aanbesteding plaats; de zoektocht naar de marktpartij met de beste papieren om de Stenendijk te versterken. Begin 2022 begint de aannemer met de uitvoering.

Downloads

Volg het project!

App Waterwerk

Dit project is nu ook te volgen via een app op uw smartphone of tablet. In deze app vindt u snel en gemakkelijke allerlei relevante projectinformatie, zoals nieuwsbrieven, mediaberichten en filmpjes. Ook meldt de app wanneer er bijeenkomsten en werkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast kunt u vragen stellen, zich aanmelden voor de nieuwsbrief of meldingen doen.

Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de gratis download.

Contact

Stenendijk Hasselt

Voor meer informatie over het project Stenendijk in Hasselt kunt u contact opnemen met Esther van Zundert (omgevingsmanager) via telefoonnummer 088-2331200 of per mail stenendijk@wdodelta.nl.

Media

De Stenendijk: onze fragiele oude dame

Jeroen Tersmette

We zochten inwoners of vakmensen die begin jaren ’80 bij de dijkversterking waren betrokken voor foto’s of tekeningen en andere informatie. Jeroen Tersmette, trotse inwoner van Hasselt sinds 1970, reageerde op deze oproep. We spraken met hem over de fragiele oude dame, zoals hij ‘zijn’ dijk met een knipoog noemt.

De muur in ere houden

Jeroen was ruim vier jaar oud toen hij kennis maakte met de dijk, de historische muur, de prachtige natuur en het Zwarte Water. “Ik woon zo’n 300 meter van de dijk, ben er dus zo goed als dagelijks te vinden. De natuur, cultuur en historie zitten in het bloed van alle Hasseltenaren. Niet alleen de grote kerk, de kalkovens en de Korenmolen; ook de Stenendijk hoort daarbij. Lees verder >

Een bijzondere dijk, uniek in Nederland!

Oude muur Stenendijk Hasselt

We hoeven het u vast niet te vertellen: de Stenendijk is een unieke dijk in Nederland. Het is de enige stenen zeewering langs de voormalige Zuiderzee. Als waterkering vervult de dijk nog steeds een belangrijke rol in de bescherming van het achterland. In 1975 is de dijk aangewezen als Rijksmonument. Dat ging in eerste instantie niet van harte, zo blijkt uit de krantenberichten uit die tijd. De gemeente had plannen om buitendijks een industrieterrein te realiseren en het toenmalige waterschap De Noorder Vechtdijken voorzag een stijging van kosten bij toekomstige verbeteringen. De aanwijzing was toch een feit en tegenwoordig is de Stenendijk een geliefde fiets en wandelroute met een mooi uitzicht over het Galgenrak. Een uniek stukje Overijssel dat een passende oplossing verdiend! We werken daarom samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

Hoogwaterbeschermings- programma

Stenendijk in Hasselt

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een volgende grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Het project Hasselt Stenendijk is onderdeel van 1.100 km dijken die die de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.