Plannen in de Zwarte Waterzone

Verschillende partijen denken na over hoe het hele gebied langs het Zwarte Water er in de toekomst uit kan komen te zien: de Zwarte Waterzone. De Stadsdijken liggen daar middenin. Ciska Waalewijn en Peter van Saane (gemeente Zwolle): “Ons droombeeld? Dat de stadsdijken voor inwoners écht een betekenis krijgen.”

Hoe zijn jullie betrokken bij de dijkversterking?

“Op verschillende manieren. We hebben meegepraat in de verkenning naar de beste optie om de dijken aan de pakken. Na de keuze voor de dijkversterking, hebben we gekeken hoe we kunnen zorgen dat meer mensen de dijken écht gaan beleven. Kant en klare kansen lagen overigens niet op de plank. Dus hebben we meekoppelkansen ingebracht die bijdragen aan de ontwikkeling van de stad. Denk bijvoorbeeld aan een Zwarte Water boulevard, waar je kunt recreëren. Of wandelpaden, zodat je makkelijker naar de dijk toe kunt gaan.”

Hoe passen de plannen voor de Zwarte Waterzone bij de dijkversterking?

“Toen het besluit voor de dijkversterking werd genomen, was nog niet bekend dat we een toekomstplan voor het hele gebied langs het Zwarte Water gingen maken. Dus dat loopt nu naast elkaar. We praten mee over hoe de dijken eruit komen te zien. Voor nu, maar ook in de toekomst. Dus dat de dijkversterking toekomstige fietspaden, aanrijdroutes naar bedrijven of recreatiemogelijkheden niet onmogelijk maakt. Of dat het monumentale Balkengat behouden blijft. Daarnaast vertegenwoordigen we de stad met alle belangen die er zijn: vanuit inwoners, bedrijven, verkeer, groen, noem maar op. Dat is soms erg lastig.”

Wat is jullie droombeeld?

“Dat inwoners graag erop uit trekken naar het uiterwaardengebied langs het Zwarte Water. Dat de dijken écht een extra betekenis voor de stad krijgen. Een plek waar inwoners kunnen wandelen en recreëren en waar bedrijven kunnen voortbestaan. Een essentieel punt voor ons is ook dat de stad kan meepraten over het ontwerp van de dijk én dat wanneer de schop in de grond gaat, de overlast beperkt is.”

En… hoe bevalt de samenwerking met WDODelta tot nu toe?

“Er valt een hoop te ontdekken bij dit complexe project. In een relatief klein stuk stedelijk gebied heb je te maken met ontzettend veel belangen. Dat maakt dat dit een uniek project is voor het waterschap en de gemeente. We overleggen goed met elkaar en delen onze leerervaringen. De sfeer is zo, dat we dat ook uitspreken naar elkaar.”


Ciska Waalewijn & Peter van Saane

Ciska Waalewijn coördineert de werkzaamheden die voortkomen uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor de gemeente Zwolle. Voor nu zijn dat vooral de projecten Stadsdijken Zwolle en IJsseldijk Zwolle-Olst. Het project Vechtdijken staat langzamerhand in de startblokken. Per 1 oktober neemt Marielle Numan deze rol van Ciska Waalewijn over.

Peter van Saane werkt als adviseur op het snijvlak van groen en openbare ruimte. Dat kan zijn van het ontwerpen van straten, kleine parken tot het meewerken aan meer landschappelijke opdrachten zoals een omgevings- of gebiedsvisie.