Samen verder ontwerpen

In het komende jaar gaan we het ontwerp op hoofdlijnen (voorkeursalternatief), dat twee jaar geleden door het Waterschap is vast gesteld, uitwerken tot Voorlopig Ontwerp. Er is binnen het voorkeursalternatief ruimte om de dijkversterking op verschillende manieren te ontwerpen. Op basis van de informatie uit onderzoeken en de wensen en ideeën opgehaald door Travers, gaat het Dijkteam een aantal ontwerpvoorstellen per deel van het dijktraject maken. De komende maanden gaan we deze ontwerpvoorstellen samen met de omgeving verder invullen. De eerste gesprekken hierover vinden nu al plaats. In de maanden december en januari gaan we met hulp van Travers met bewoners, bedrijven, belangenorganisaties en overheden het gesprek aan.

De dijkversterking komt tot leven

Coen Riemslag houdt zich bij het waterschap bezig met het ontwerp van de dijk: “Deze fase gaat echt over het ontwerpen van de dijk,” vertelt hij enthousiast. “Moet het fiets- en voetpad wel of juist niet worden gescheiden? Waar weinig ruimte is aan de water- en stadszijde: gaan we daar werken met een muur of een andere constructie? En hoe komt dat er dan uit te zien? Daarom schuiven er ook landschapsontwerpers bij de gesprekken aan; zij zetten de ideeën ter plekke om in schetsen en tekeningen. Zo komt de dijkversterking tot leven. Met de opgehaalde wijsheid onder de arm gaan de ontwerpers, rekenaars en tekenaars verder aan de slag.”

Weer op pad

Het waterschap levert rond april 2020 alle uitgewerkte varianten op. “En uiteraard gaan we weer op pad om te onderzoeken welke variant op de meeste steun van de omgeving kan rekenen,” vertelt Coen. “In de zomer van 2020 besluit ons bestuur welke variant het voorlopig ontwerp wordt. Dit is het ontwerp dat we vervolgens gedetailleerd gaan uitwerken.”