Onderzoeken

Naast het opzetten van de projectorganisatie en het ophalen van wensen en ideeën, hebben we ook onderzoeken uitgevoerd. We willen iedere centimeter rondom de Stadsdijken leren kennen. Dat geeft ons de kans om tot de beste oplossing voor de Stadsdijken te komen.

Aanvullend grondonderzoek

Aan het eind van de zomer zijn we begonnen met aanvullend grondonderzoek. In vaktermen bestaat het onderzoek uit zogeheten innovatieve doorlatendheidssonderingen: met dit onderzoek brengen we de waterdoorlatendheid van de ondergrond in kaart. Dit is een belangrijke factor in het uiteindelijk zo goed mogelijk ontwerpen van de dijkversterking.

Kabels en leidingen

Daarnaast doen we op meer dan 100 locaties in het projectgebied onderzoek naar de ligging van kabels en leidingen. Op tekeningen is wel te zien waar deze liggen, maar we willen meer zekerheid. Daarom controleren we op diverse plekken of de kabels en leidingen er daadwerkelijk liggen. Hiermee voorkomen we vervelende verrassingen tijdens de uitvoering van het project.

Onderzoeken Stadsdijken in ‘t nieuws