Nieuwsbrief Stadsdijken Zwolle

Header nieuwsbrief Stadsdijken Zwolle
Nieuwsbrief Stadsdijken Zwolle | Nummer 10 | Oktober 2019

Veilige dijken in uw omgeving

Veilige dijken in uw omgeving

Zo’n 7,5 kilometer stadsdijk langs het Zwolle-IJsselkanaal en Zwartewater voldoet niet meer aan de eisen. Om Zwolle ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater gaat het Waterschap Drents Overijssels Delta aan de slag met deze dijken. In deze nieuwsbrief leest u meer over de laatste ontwikkelingen in het project Stadsdijken.

De projectorganisatie staat

De projectorganisatie staat

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we samen met Ploegam, Dura Vermeer, Tauw, Fugro en HNS Landschapsarchitecten het project Stadsdijken verder gaan ontwerpen en uitvoeren. Dat zijn een heleboel nieuwe partijen bij elkaar die ‘ineens’ een team vormen: ontzettend leuk én even wennen. Het afgelopen half jaar hebben we elkaar leren kennen en begrijpen. > Lees verder

De inwoners aan ‘t woord

De inwoners aan 't woord

Van april tot oktober zijn we in gesprek gegaan met de inwoners van Zwolle. Het resultaat is een wensenlijst die we meenemen in de uitwerking van de verschillende varianten. Samen met Travers Welzijn zijn we de wijk ingetrokken. Verspreid over ruim 20 verschillende activiteiten gingen we met meer dan 400 inwoners van Holtenbroek, Stadshagen en Aa-landen in gesprek. > Lees meer over de wensen

Onderzoeken

Onderzoeken Stadsdijken

Naast het opzetten van de projectorganisatie en het ophalen van wensen en ideeën, hebben we ook onderzoeken uitgevoerd. We willen iedere centimeter rondom de Stadsdijken leren kennen. Dat geeft ons de kans om tot de beste oplossing voor de Stadsdijken te komen. > Lees meer over de onderzoeken

Samen verder ontwerpen

Samen verder ontwerpen

In het komende jaar gaan we het ontwerp op hoofdlijnen (‘voorkeursalternatief’), dat twee jaar geleden door het Waterschap is vastgesteld, uitwerken tot Voorlopig Ontwerp. Er is binnen het voorkeursalternatief ruimte om de dijkversterking op verschillende manieren te ontwerpen. Op basis van de informatie uit onderzoeken en de wensen en ideeën opgehaald door Travers, gaat het Dijkteam een aantal ontwerpvoorstellen per deel van het dijktraject maken. > Lees meer over het proces

Dijkdenkers en bijeenkomsten

Dijkdenkers en inloopbijeenkomst

Wilt u graag meedenken over de dijkversterking? Meldt u zich dan aan als dijkdenker. De dijkdenkers is een enthousiaste club van bewoners en belangenbehartigers die actief meedenken over het ontwerp. De eerstvolgende bijeenkomst is op 21 november. Wilt u minder actief meedenken, maar wel graag weten hoe de varianten per deeltraject eruit gaan zien? Komt u dan op 6 februari 2020 naar de inloopbijeenkomst. > Lees verder

Nieuwe uitdaging voor Hanna

Hanna de Weerd

Omgevingsmanager Hanna de Weerd nam u regelmatig met haar vlogs mee in de wereld van de Stadsdijken. Inmiddels dus een bekend gezicht van het dijkteam. In januari gaat ze het team verlaten en wordt ze projectmanager bij ons waterschap. Hanna: “Ik heb met veel plezier gewerkt aan het project Stadsdijken. Het was dan ook geen makkelijke beslissing. > Lees verder

Volg ons via de app!

Volg de app Waterwerk

De dijkversterking van Stadsdijken Zwolle kunt u volgen via de app ‘Waterwerk’. In deze app op uw smartphone of tablet vindt u snel en gemakkelijk allerlei informatie, zoals nieuwsbrieven, mediaberichten en filmpjes. Ook meldt de app wanneer er bijeenkomsten en werkzaamheden plaatsvinden, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief en vragen stellen of meldingen doen. Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Meer weten over dit project?

Download de app ‘Waterwerk’ of kijk op www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl of neem contact op met Hanna de Weerd (omgevingsmanager) via 088 233 2067.