Nieuwsbrief Stadsdijken Zwolle

Header nieuwsbrief Stadsdijken Zwolle
Nieuwsbrief Stadsdijken Zwolle | Nummer 11 | December 2019

Veilige dijken in uw omgeving

Zo’n 7,5 kilometer stadsdijk langs het Zwolle-IJsselkanaal en Zwartewater voldoet niet meer aan de eisen. Om Zwolle ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater gaat het Waterschap Drents Overijssels Delta aan de slag met deze dijken. In deze nieuwsbrief leest u meer over de laatste ontwikkelingen in het project Stadsdijken.

Welke oplossing per traject?

Zwarte Water Holterbroekerdijk

In de vorige nieuwsbrief vertelden we al dat we komende tijd het ontwerp op hoofdlijnen (het voorkeursalternatief) verder gaan uitwerken tot een Voorlopig Ontwerp. Dit betekent dat we per gedeelte van de dijk naar de opgave gaan kijken: hoe hoog en breed moet de dijk op die plek worden? In 2017 hebben we het voorkeursalternatief per deeltraject vastgesteld. Hoe ziet de opgave er nu uit? > Lees hier meer over de oplossingen per deeltraject

Komt u ook ontwerpen?

Dijkdenkersbijeenkomst 30 januari 2018 WDODelta_Stadsdijken Zwolle

In 2019 besteedden we veel tijd aan het ophalen van de wensen en ideeën van de stakeholders. Ook hebben we, op basis van de nieuwe technische uitgangspunten, een begin gemaakt met een aantal verschillende ontwerpen. Deze zogenaamde varianten gaan we samen met onze stakeholders de komende maanden verder uitwerken en onderzoeken op zowel technische als financiële haalbaarheid. In de zomer van 2020 maken we een keuze welke variant we definitief per deeltraject kiezen. Komt u ook ontwerpen? > Lees hier verder over de bijeenkomsten

Alle wensen in kaart

Alle wensen in kaart

Samen met Travers Welzijn gingen we afgelopen jaar in gesprek met de inwoners van Holtenbroek, Stadshagen en Aa-landen over de toekomst van de dijk. Hun wensen nemen we mee in de uitwerking van de verschillende varianten. In deze video legden we een aantal van deze wensen vast. Hanna de Weerd, omgevingsmanager van het project Stadsdijken, vertelt wat de volgende stappen zijn. > Bekijk hier de video

Beheer van Stadsdijken

Beheer van de Stadsdijken

Bij het ontwerpen van een dijkversterking speelt beheer een belangrijke rol. Ook de vernieuwde Stadsdijken moeten we straks goed kunnen onderhouden. Freddie Schutte, specialist Watersysteembeheer bij de afdeling Beheer Watersysteem en Dijken, houdt zich bezig met het beheer van waterkeringen. “De dijk moet ook straks eenvoudig en goed te beheren zijn”, vertelt Freddie. > Lees hier verder over het beheer van de Stadsdijken

Stuur ons je mooiste foto!

Stuur ons je mooiste #OnzeDijk foto!

Ben jij vaak te vinden op of in de buurt van #OnzeDijk? En mooie plaatjes aan het schieten van bijvoorbeeld de ondergaande zon, een schapenkudde, roeiers op het water of van je kind of viervoeter die lekker aan het spelen is? Doe dan mee met de fotowedstrijd van #OnzeDijk en maak kans op een watermeter! > Naar de fotowedstrijd

Volg ons via de app!

Volg de app Waterwerk

De dijkversterking van Stadsdijken Zwolle kunt u volgen via de app ‘Waterwerk’. In deze app op uw smartphone of tablet vindt u snel en gemakkelijk allerlei informatie, zoals nieuwsbrieven, mediaberichten en filmpjes. Ook meldt de app wanneer er bijeenkomsten en werkzaamheden plaatsvinden, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief en vragen stellen of meldingen doen. Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Meer weten over dit project?

Zwarte Water Stihogebied

Download de app ‘Waterwerk’ of kijk op www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl of neem contact op met Anne-Krijn Piersma (adviseur omgeving) via 06 - 29 36 14 20.

Fijne feestdagen!

Fijne feestdagen

Volgende week breekt de tijd aan van kerstliedjes zingen, genieten van de kerstboom en gezellig eten met elkaar. Om vervolgens over te gaan op de oliebollen, champagne en elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen. En wij sluiten ons hier natuurlijk graag bij aan. Namens het hele Dijkteam wensen we u een goed en gezond 2020. En graag zien we u volgend jaar tijdens een van onze bijeenkomsten!