Onderzoek naar omgevallen populier

Tijdens de najaarsstorm op 5 oktober 2017 is de oude populier bij wijkboerderij De Klooienberg omgevallen. Gelukkig is hierbij niemand gewond geraakt. Ook is er geen schade ontstaan aan de wijkboerderij. Toch besloot het waterschap te onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

In 2016 is al onderzoek gedaan naar de populier. Toen bleek deze in slechte conditie te zijn en dat ingrijpen nodig was. Er is besloten om alleen een grote, losse tak weg te halen. Zo was kap niet noodzakelijk en kon Holtenbroek zijn boom met emotionele waarde behouden. Een jaar later, in 2017, is afgesproken om het bovenste deel van de boom te snoeien omdat het weghalen van die ene tak niet voldoende was. Zo konden we met elkaar de kap van de populier voorkomen. Voordat deze geplande onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd waren, is de populier door een zware storm omgevallen.

Door een onafhankelijk bureau is een evaluatie gedaan naar de keuzes die zijn gemaakt rondom de populier. Er is een aantal aanbevelingen gedaan aan het waterschap. Dit moet leiden tot verbeteringen in de manier waarop met dit soort situaties wordt omgegaan. Het waterschap is blij met deze adviezen en neemt de uitvoering ervan erg serieus. De populair komt er niet door terug, maar zo zorgen we wel dat zulke incidenten in de toekomst worden voorkomen.