Geheimen in de grond

In de periode juni tot en met november voeren we op en rondom de dijk onderzoeken uit. We hebben namelijk extra informatie nodig over de bodem en de natuur, om zeker te weten dat we een goed plan maken. We onderzoeken onder andere hoe de grond is opgebouwd, of de grond is vervuild en of er beschermde dieren rondom de dijk leven. Dit gebeurt met de volgende onderzoeken:

  1. Bij een handboring verzamelen we grondmonsters tot op dieptes tussen de twee en vijf meter. De boorgaten stoppen we na de boring zo veel mogelijk vol met klei.
  2. Een mechanische boring is tot een diepte van tien meter. Hiervoor gebruiken we een installatie op rupsbanden. Ook hier vullen we na afloop de boorgaten weer op met klei.
  3. Bij een sondering meten we de weerstand van de bodem. Dit gebeurt met een soort vrachtwagen op rupsbanden.
  4. Met een ecologisch onderzoek bekijken we een heel jaar lang of er beschermde diersoorten rondom de dijk leven.

Alle informatie uit de onderzoeken gebruiken we voor het maken van een definitief ontwerp voor de dijkversterking. Ook is het nodig voor de aanvraag van verschillende vergunningen.

De onderzoeken worden door verschillende bedrijven uitgevoerd. Bij sommige onderzoeken is toegang nodig tot het terrein van bewoners, ondernemers of organisaties. Het uitvoerende bedrijf of WDODelta neemt hierover nog contact op.


Mechanische boring

Mechanische boring