Nieuwsbrief Stadsdijken Zwolle

Header nieuwsbrief Stadsdijken Zwolle
Nummer 9 | April 2019

Nieuwsbrief Stadsdijken Zwolle

Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor veilige dijken in uw omgeving. Zo’n 7,5 kilometer stadsdijk langs het Zwolle-IJsselkanaal en Zwartewater voldoet niet aan de nieuwe veiligheidsnormen. Om Zwolle ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater gaat het waterschap aan de slag met een dijkversterking. In de maanden april en mei is het dijkteam bezig om het project op te starten. We denken na hoe we samen de komende twee jaar de plannen uit gaan werken. Ontwerpen samen met de omgeving is daarbij een belangrijk onderdeel. We verwachten eind mei concreet te kunnen vertellen wat we gaan doen, hoe we dat willen doen en hoe we u als geïnteresseerden daarbij willen betrekken. In deze nieuwsbrief leest u meer over de voortgang van het project.

Vlog #4

Vlog #4 Waterschap en Travers Welzijn

In september 2017 heeft het waterschap besloten aan de slag te gaan met het versterken van de stadsdijken. 2019 staat in het teken van uitwerken van de plannen en van een bijzondere samenwerking. In deze vlog stelt Hanna je voor aan Lot en Gerbrand van Travers Welzijn. Lot en Gerbrand: “Ons droombeeld? Dat de nieuwe dijk niet alleen de verbinding tussen verschillende delen van Zwolle is, maar dat het ook voor verbinding zorgt tussen bewoners, natuur en recreatie op de dijk.” Verderop in deze nieuwsbrief lees je hier meer over. > Bekijk hier de vlog

Contract aannemer getekend

Contract aannemer getekend

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de zoektocht naar een marktpartij die met ons het project Stadsdijken verder gaat ontwerpen en uitvoeren. Deze partij is inmiddels gevonden. Dijkzone Alliantie Zwolle won de zogenoemde aanbesteding. De alliantie bestaat uit Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. en Ploegam B.V., met ondersteuning van ingenieursbureau Tauw, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten. In februari is het contract hiervoor getekend en zijn we van start gegaan als Dijkteam Zwolle. Het Dijkteam gaat de ontwerpen maken samen met bewoners, bedrijven en verenigingen. > Lees meer over het Dijkteam

Onderzoek naar...

Onderzoek naar aanleg wandel- en fietspaden

Wandelt u ook graag over de dijk? Of pakt u liever de fiets? Waterschap en gemeente onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor de aanleg extra  fiets- en wandelpaden langs het Zwarte Water. De komende maanden moet duidelijk worden of dit te realiseren is en tegen welke kosten.

De gemeenteraad beslist uiteindelijk of de plannen definitief doorgaan.

> Hoor meer over de plannen in dit item van RTV Oost

Van de wijk naar de dijk

Van de wijk naar de dijk

In de vlog stelde Hanna u voor aan Lot en Gerbrand van Travers Welzijn. Ook bestuurder Hans de Jong is blij met de unieke samenwerking met Travers Welzijn. “De nieuwe dijk moet een meerwaarde worden voor de wijk”, aldus De Jong. “Dat vraagt in de voorbereiding om een aanpak die ervoor zorgt dat een afspiegeling van Holtenbroek en gebruikers van de dijk actief betrokken zijn bij de dijkversterking. Daarom hebben we Travers Welzijn gevraagd te helpen in deze zoektocht.” En dat is redelijk uniek, want nog niet eerder heeft het waterschap samen gewerkt met een welzijnsorganisatie in een dijkversterkingsproject.

> Lees meer over deze unieke samenwerking

Dijkdenker worden?

Dijkdenkersbijeenkomst

We werken in dit project nauw samen met Dijkdenkers; overheden, bewoners en bedrijven in de omgeving. Door inspiratie op te halen bij de Dijkdenkers, werken we samen aan een veilige en mooi ingepaste dijk. Tijdens het project nodigen we de Dijkdenkers graag een aantal keer per jaar uit om mee te denken aan een mooi plan voor een veilige dijk. Wordt u Dijkdenker? Meldt u zich dan aan door een mail te sturen aan stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl.

De volgende Dijkdenkersbijeenkomst staat gepland op 6 juni van 19.30 – 21.30 uur in Holtenbroek.

Volg dit project via de app

Volg de app Waterwerk

Tot onze spijt is de app 'Stadsdijken Zwolle' niet meer beschikbaar. Maar het project Stadsdijken Zwolle is nog steeds te volgen via een applicatie op uw smartphone. In de nieuwe en verbeterde app ’Waterwerk’ vindt u allerlei relevante projectinformatie, zoals nieuwsbrieven, filmpjes en mediaberichten. Daarnaast kunt u vragen stellen, meldingen doen of zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de gratis download.

Meer weten over dit project?

Download de app ‘Waterwerk’ of kijk op www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl of neem contact op met Hanna de Weerd (omgevingsmanager) via 088 233 2067.