Stadsdijken Zwolle (HWBP)


Twistvliettoren
Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen langs rivieren, ook dwars door de stad.

Zorgen voor veilige dijken: Dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst. Samen met bedrijven, bewoners en overheden als de gemeente Zwolle onderzoeken we niet alleen de beste manier om dit aan te pakken. We kijken ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad.

Holterbroekerdijk en het Zwartewater
Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen langs rivieren, ook dwars door de stad.

Zorgen voor veilige dijken: Dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst. Samen met bedrijven, bewoners en overheden als de gemeente Zwolle onderzoeken we niet alleen de beste manier om dit aan te pakken. We kijken ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad.

Stadsdijken Zwolle
Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen langs rivieren, ook dwars door de stad.

Zorgen voor veilige dijken: Dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst. Samen met bedrijven, bewoners en overheden als de gemeente Zwolle onderzoeken we niet alleen de beste manier om dit aan te pakken. We kijken ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad.

Innovatieve sonderingen in stadsdijken Zwolle

Onderzoek-naar-waterdoorlatendheid-Foto-RTV-Oost

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) laat innovatieve sonderingen uitvoeren voor het dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle. Met dit onderzoek wordt de waterdoorlatendheid van de ondergrond in kaart gebracht. Dit is een belangrijke factor in het uiteindelijk zo optimaal mogelijk ontwerp van de dijkversterking. Het onderzoek wordt verricht door Fugro, een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van  grondonderzoek, geo-data en geo-advies.

Contract dijkversterking ondertekend

Contract dijkversterking ondertekend

Waterschap Drents Overijsselse Delta en Dijkzone Alliantie Zwolle hebben dinsdag 26 februari hun handtekening gezet onder het contract voor de voorbereiding en uitvoering van het project Stadsdijken Zwolle. Dagelijks Bestuurslid Hans de Jong en directeuren Pieter Niemantsverdriet en Gijs Ploegmakers van Dijkzone Alliantie Zwolle waren namens de betrokken partijen aanwezig om de voorgenomen samenwerking te bekrachtigen. Dijkzone Alliantie Zwolle bestaat uit Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. en Ploegam B.V., met ondersteuning van ingenieursbureau Tauw, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten. > Lees verder

Verkenning voor de aanleg van fiets- en wandelpaden

Verkenning voor de aanleg van fiets- en wandelpaden

Bestuurder Hans de Jong (waterschap) en wethouder Ed Anker (gemeente Zwolle) ondertekenden op woensdag 27 februari de samenwerkingsovereenkomst Stadsdijken Zwolle. Hiermee gaan waterschap en gemeente de mogelijkheden verkennen voor de aanleg van fiets- en wandelpaden langs het Zwarte Water als onderdeel van de dijkversterking Stadsdijken Zwolle. De komende maanden moet duidelijk worden wat de mogelijkheden en de kosten hiervan zijn. Op basis hiervan kan de gemeenteraad in een later stadium een besluit nemen. > Lees verder

Waar liggen de stadsdijken?

Waar liggen de stadsdijken?

De stadsdijken lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwarte Water naar de keersluis Zwolle. Vanaf de keersluis langs de noord- en oostoever van het Zwarte Water naar de monding van de Vecht. De totale lengte van dit traject is bijna 9 kilometer. Hiervan wordt ongeveer 7,5 kilometer verbeterd. Delen van de stadsdijken vragen een eigen aanpak daarom hebben we het traject in vijf deeltrajecten opgedeeld.

Bekijk de kaart met deeltrajecten (pdf, 1.9 MB).

Download de gratis App

WDOD18054-01_Insta_1080x566

Het project Stadsdijken Zwolle is ook via een applicatie op de smartphone te volgen. In deze app vindt u alle relevante informatie over het project: de laatste nieuwsbrieven, filmpjes, foto’s en een agenda met mijlpalen en bijeenkomsten. Daarnaast kunt u vragen stellen, uw mening geven en aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ga naar de App store of Google Play Store, zoek op 'Waterwerk' en start de download.

Wanneer gaan we aan de slag?

Wanneer gaan we aan de slag?

Als de marktpartij begin 2019 bekend is, gebruiken we de rest van dat jaar (png, 28 kB) om de dijkversterking meer in detail uit te werken. We regelen dan ook alle vergunningen en procedures die nodig zijn om de werkzaamheden uit te mogen voeren.

We verwachten in 2020 te starten met de dijkversterking. Uiterlijk 2024 is project Stadsdijken Zwolle klaar.

Waarom een dijkversterking?

Dijken zijn in Nederland van levensbelang. De Tweede Kamer besloot in 2014 dat sommige delen van Nederland, waaronder Zwolle, betere bescherming moeten worden tegen hoogwater: het risico op een overstroming moet nóg verder omlaag. Een belangrijke reden is het grote belang van de stad Zwolle voor de lokale en regionale economie. Deze nieuwe en strengere veiligheidseisen gaan in vanaf 2017. Door deze nieuwe eisen zijn ook de stadsdijken in Zwolle nu niet veilig genoeg meer. Daarom gaan we aan de slag met een dijkversterking, zoals in de animatie te zien is. Bekijk ook de kaart met de dijken die zijn afgekeurd (pdf, 2.6 MB).

Favoriete plekjes langs de dijk

Kaart favoriete plekjes Stadsdijken Zwolle

Tijdens de informatiebijeenkomst van Waterschap Drents Overijsselse Delta over de plannen rondom de stadsdijken van Zwolle vroegen we aan de bezoekers wat hun favoriete plekje langs de dijk is. Deze plekjes en de bijbehorende argumenten staan op deze kaart.

Contact

Hoofdkantoor Waterschap Drents Overijsselse Delta

Heeft u vragen over het project Stadsdijken Zwolle? Mail naar StadsdijkenZwolle@wdodelta.nl of bel omgevingsmanager Hanna de Weerd via 088 233 2067.

Contactgegevens Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Meld u hier aan of af voor de nieuwsbrief

Buurtparticipatie en de dijken

Buurtparticipatie en de dijken versterken

Waterschap Drents Overijsselse Delta en Travers Welzijn in Zwolle gaan samen optrekken in de communicatie en participatie voor de dijkversterking Stadsdijken Zwolle. De samenwerking geldt voor het dijktracé langs de multiculturele woonwijk Holtenbroek waar zo’n 80 verschillende culturen samenkomen. > Lees verder

#OnzeDijk

Daarnaast delen we in gezamenlijkheid een Instagram– en Facebookpagina (#OnzeDijk). We onderhouden deze pagina’s samen met vrijwilligers uit de wijk en de communicatieafdelingen van Travers en WDODelta. Hierop delen we nieuwtjes en zoeken we de interactie op met de buurtbewoners.

Hoogwaterbescherming

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het klimaat blijft onvoorspelbaar veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken van de stadsdijken is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Met dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan de bescherming tegen overstromingen. Samen zorgen we er voor dat dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen.

Zo houden we ons land veilig en leefbaar,en beschermen we onze economie. Nu en in de toekomst.

Samen met ...

Samen met

Wij zien het versterken van de stadsdijken niet als een losstaand project. Maar dit biedt juist de ruimte aan andere ideeën of initiatieven. Zo werken we nauw samen met de Gemeente Zwolle en met Natuur en Milieu Overijssel. Ook staan we uitgebreid stil bij de wensen van omliggende bedrijven en bewoners.

Zo ontwikkelen we een dijk die past bij de stad en voldoende ruimte bied voor recreatie en beleving van de natuur.

Overstroom ik?

overstroom ik

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel, en hoewel we de dijken goed bewaken houden, zijn overstromingen helaas niet uit te sluiten. Weet u wat u moet doen in geval van een overstroming? Of hoe hoog het water bij u in de buurt komt? Op de website Overstroming.nl kunt u informatie vinden over overstromingen in het algemeen, preventie en verzekeren.

Bent u goed voorbereid op een overstroming?