Stadsdijken Zwolle (HWBP)


Twistvliettoren
Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen langs rivieren, ook dwars door de stad.

Zorgen voor veilige dijken: Dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst. Samen met bedrijven, bewoners en overheden als de gemeente Zwolle onderzoeken we niet alleen de beste manier om dit aan te pakken. We kijken ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad.

Holterbroekerdijk en het Zwartewater
Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen langs rivieren, ook dwars door de stad.

Zorgen voor veilige dijken: Dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst. Samen met bedrijven, bewoners en overheden als de gemeente Zwolle onderzoeken we niet alleen de beste manier om dit aan te pakken. We kijken ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad.

Stadsdijken Zwolle
Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen langs rivieren, ook dwars door de stad.

Zorgen voor veilige dijken: Dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst. Samen met bedrijven, bewoners en overheden als de gemeente Zwolle onderzoeken we niet alleen de beste manier om dit aan te pakken. We kijken ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad.

De inwoners aan 't woord

Inwoners aan 't woord

Van april tot oktober zijn we in gesprek gegaan met de inwoners van Zwolle. Het resultaat is een wensenlijst die we meenemen in de uitwerking van de verschillende varianten. Samen met Travers Welzijn zijn we de wijk ingetrokken. Verspreid over ruim 20 verschillende activiteiten gingen we met meer dan 400 inwoners van Holtenbroek, Stadshagen en Aa-landen in gesprek.

Onderzoeken

Onderzoeken

Naast het opzetten van de projectorganisatie en het ophalen van wensen en ideeën, hebben we ook onderzoeken uitgevoerd. We willen iedere centimeter rondom de stadsdijken leren kennen. Dat geeft ons de kans om tot de beste oplossing voor de Stadsdijken te komen.

Dijkdenkers en bijeenkomsten

Dijkdenkers en bijeenkomsten

Wilt u graag meedenken over de dijkversterking? Meldt u zich dan aan als dijkdenker. De dijkdenkers is een enthousiaste club van bewoners en belangenbehartigers die actief meedenken over het ontwerp. De eerstvolgende bijeenkomst is op 21 november. Wilt u minder actief meedenken, maar wel graag weten hoe de varianten per deeltraject eruit gaan zien? Komt u dan op 6 februari 2020 naar de inloopbijeenkomst.

Waar liggen de stadsdijken?

Waar liggen de stadsdijken?

De stadsdijken lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwarte Water naar de keersluis Zwolle. Vanaf de keersluis langs de noord- en oostoever van het Zwarte Water naar de monding van de Vecht. De totale lengte van dit traject is bijna 9 kilometer. Hiervan wordt ongeveer 7,5 kilometer verbeterd. Delen van de stadsdijken vragen een eigen aanpak daarom hebben we het traject in vijf deeltrajecten opgedeeld.

Bekijk de kaart met deeltrajecten (pdf, 1.9 MB).

Op de hoogte blijven?

WDOD18054-01_Insta_1080x566

Het project Stadsdijken Zwolle is ook via een applicatie op de smartphone te volgen. In deze gratis app vindt u alle relevante informatie over het project: de laatste nieuwsbrieven, filmpjes, foto’s en een agenda met mijlpalen en bijeenkomsten. Daarnaast kunt u vragen stellen, uw mening geven en aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ga naar de App store of Google Play Store, zoek op 'Waterwerk' en start de download.

Wanneer gaan we aan de slag?

Wanneer gaan we aan de slag?

In het komende jaar gaan we het ontwerp op hoofdlijnen uitwerken tot voorlopig ontwerp. Uiteraard gaan we weer op pad om te onderzoeken welke variant op de meeste steun van de omgeving kan rekenen. In de zomer van 2020 besluit ons bestuur welke variant het voorlopig ontwerp wordt. Dit is het ontwerp dat we vervolgens gedetailleerd gaan uitwerken.

We verwachten eind 2020 te starten met de dijkversterking. Uiterlijk 2024 is project Stadsdijken Zwolle klaar.

Waarom een dijkversterking?

Dijken zijn in Nederland van levensbelang. De Tweede Kamer besloot in 2014 dat sommige delen van Nederland, waaronder Zwolle, betere bescherming moeten worden tegen hoogwater: het risico op een overstroming moet nóg verder omlaag. Een belangrijke reden is het grote belang van de stad Zwolle voor de lokale en regionale economie. Deze nieuwe en strengere veiligheidseisen gaan in vanaf 2017. Door deze nieuwe eisen zijn ook de stadsdijken in Zwolle nu niet veilig genoeg meer. Daarom gaan we aan de slag met een dijkversterking, zoals in de animatie te zien is. Bekijk ook de kaart met de dijken die zijn afgekeurd (pdf, 2.6 MB).

Favoriete plekjes langs de dijk

Kaart favoriete plekjes Stadsdijken Zwolle

Tijdens de informatiebijeenkomst van Waterschap Drents Overijsselse Delta over de plannen rondom de stadsdijken van Zwolle vroegen we aan de bezoekers wat hun favoriete plekje langs de dijk is. Deze plekjes en de bijbehorende argumenten staan op deze kaart.

Contact

Hoofdkantoor Waterschap Drents Overijsselse Delta

Heeft u vragen over het project Stadsdijken Zwolle? Mail naar StadsdijkenZwolle@wdodelta.nl of bel omgevingsmanager Hanna de Weerd via 088 233 2067.

Contactgegevens Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Meld u hier aan of af voor de nieuwsbrief

Buurtparticipatie en de dijken

Buurtparticipatie en de dijken versterken

Waterschap Drents Overijsselse Delta en Travers Welzijn in Zwolle gaan samen optrekken in de communicatie en participatie voor de dijkversterking Stadsdijken Zwolle. De samenwerking geldt voor het dijktracé langs de multiculturele woonwijk Holtenbroek waar zo’n 80 verschillende culturen samenkomen. > Lees verder

#OnzeDijk

Daarnaast delen we in gezamenlijkheid een Instagram– en Facebookpagina (#OnzeDijk). We onderhouden deze pagina’s samen met vrijwilligers uit de wijk en de communicatieafdelingen van Travers en WDODelta. Hierop delen we nieuwtjes en zoeken we de interactie op met de buurtbewoners.

Hoogwaterbescherming

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het klimaat blijft onvoorspelbaar veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken van de stadsdijken is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Met dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan de bescherming tegen overstromingen. Samen zorgen we er voor dat dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen.

Zo houden we ons land veilig en leefbaar,en beschermen we onze economie. Nu en in de toekomst.

Samen met ...

Samen met

Wij zien het versterken van de stadsdijken niet als een losstaand project. Maar dit biedt juist de ruimte aan andere ideeën of initiatieven. Zo werken we nauw samen met de gemeente Zwolle en met Natuur en Milieu Overijssel. Ook staan we uitgebreid stil bij de wensen van omliggende bedrijven en bewoners.

Zo ontwikkelen we een dijk die past bij de stad en voldoende ruimte bied voor recreatie en beleving van de natuur.

Overstroom ik?

overstroom ik

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel, en hoewel we de dijken goed bewaken houden, zijn overstromingen helaas niet uit te sluiten. Weet u wat u moet doen in geval van een overstroming? Of hoe hoog het water bij u in de buurt komt? Op de website Overstroming.nl kunt u informatie vinden over overstromingen in het algemeen, preventie en verzekeren.

Bent u goed voorbereid op een overstroming?