Stadsdijken Zwolle (HWBP)


Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen langs rivieren, ook dwars door de stad.

Zorgen voor veilige dijken: Dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst. Samen met bedrijven, bewoners en overheden als de gemeente Zwolle onderzoeken we niet alleen de beste manier om dit aan te pakken. We kijken ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad.

Header HWBP Zwolle
Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen langs rivieren, ook dwars door de stad.

Zorgen voor veilige dijken: Dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst. Samen met bedrijven, bewoners en overheden als de gemeente Zwolle onderzoeken we niet alleen de beste manier om dit aan te pakken. We kijken ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad.

Vlog van Hanna de Weerd

In september 2017 heeft het waterschap besloten aan de slag te gaan met het versterken van de stadsdijken. 2018 staat in het teken van het voorbereiden op de plannen. Deze voorbereiding gebeurt onder andere vanaf een bijzondere locatie in het projectgebied. Omgevingsmanager Hanna de Weerd van het project Stadsdijken Zwolle neemt je mee naar deze locatie in haar vlog.

Voorbereidende onderzoeken stadsdijken van start

“Een dijk versterken doe je niet zomaar. Er gaat veel onderzoek aan vooraf. Daarom onderzoeken we de komende maanden hoe de grond in en onder de dijken is opgebouwd en of de grond is vervuild. We nemen grondmonsters tot op dieptes tussen de twee en 25 meter. De boorgaten herstellen we na de boring met klei. De monsters worden vervolgens in een laboratorium verder onderzocht.”

Lees verder >

Plannen Zwarte Waterzone

Ciska Waalewijn & Peter van Saane

Verschillende partijen denken na over hoe het hele gebied langs het Zwarte Water er in de toekomst uit kan komen te zien: de Zwarte Waterzone. De Stadsdijken liggen daar middenin. Ciska Waalewijn en Peter van Saane (gemeente Zwolle): “Ons droombeeld? Dat de stadsdijken voor inwoners écht een betekenis krijgen.” Lees meer >

Waar liggen de stadsdijken?

Stadsdijken Zwolle_Waterschap Drents Overijsselse Delta

De stadsdijken lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwarte Water naar de keersluis Zwolle. Vanaf de keersluis langs de noord- en oostoever van het Zwarte Water naar de monding van de Vecht. De totale lengte van dit traject is bijna 9 kilometer. Hiervan wordt ongeveer 7,5 kilometer verbeterd. Delen van de stadsdijken vragen een eigen aanpak daarom hebben we het traject in vijf deeltrajecten opgedeeld. Bekijk de kaart met deeltrajecten (pdf, 1.9 MB).

Download de gratis App

WDOD18054-01_Insta_1080x566

Het project Stadsdijken Zwolle is ook via een applicatie op de smartphone te volgen. In deze app vindt u alle relevante informatie over het project: de laatste nieuwsbrieven, filmpjes, foto’s en een agenda met mijlpalen en bijeenkomsten. Daarnaast kunt u vragen stellen, uw mening geven en aanmelden voor de nieuwsbrief. Ga naar de App store of Google Play Store, zoek op 'Waterwerk' en start de download.

Wanneer gaan we aan de slag?

Uitsnede planning

Als de marktpartij begin 2019 bekend is, gebruiken we de rest van dat jaar (png, 28 kB) om de dijkversterking meer in detail uit te werken. We regelen dan ook alle vergunningen en procedures die nodig zijn om de werkzaamheden uit te mogen voeren. We verwachten in 2020 te starten met de dijkversterking. Uiterlijk 2024 is project Stadsdijken Zwolle klaar.

Waarom een dijkversterking?

Dijken zijn in Nederland van levensbelang. De Tweede Kamer besloot in 2014 dat sommige delen van Nederland, waaronder Zwolle, betere bescherming moeten worden tegen hoogwater: het risico op een overstroming moet nóg verder omlaag. Een belangrijke reden is het grote belang van de stad Zwolle voor de lokale en regionale economie. Deze nieuwe en strengere veiligheidseisen gaan in vanaf 2017. Door deze nieuwe eisen zijn ook de stadsdijken in Zwolle nu niet veilig genoeg meer. Daarom gaan we aan de slag met een dijkversterking, zoals in de animatie te zien is. Bekijk ook de kaart met de dijken die zijn afgekeurd (pdf, 2.6 MB).

Favoriete plekjes langs de dijk

Kaart favoriete plekjes Stadsdijken Zwolle

Tijdens de informatiebijeenkomst van Waterschap Drents Overijsselse Delta over de plannen rondom de stadsdijken van Zwolle vroegen we aan de bezoekers wat hun favoriete plekje langs de dijk is. Deze plekjes en de bijbehorende argumenten staan op deze kaart.

Contact

Hoofdkantoor Waterschap Drents Overijsselse Delta

Heeft u vragen over het project Stadsdijken Zwolle? Mail naar StadsdijkenZwolle@wdodelta.nl of bel omgevingsmanager Hanna de Weerd via 088 233 2067.

Contactgegevens Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

HWBP

Het klimaat blijft onvoorspelbaar veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken van de stadsdijken is een onderdeel van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP).

Met dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan de bescherming tegen overstromingen. Samen zorgen we er voor dat dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen.

Zo houden we ons land veilig en leefbaar,en beschermen we onze economie. Nu en in de toekomst.

Samen met ...

Wij zien het versterken van de stadsdijken niet als een losstaand project. Maar dit biedt juist de ruimte aan andere ideeën of initiatieven. Zo werken we nauw samen met de Gemeente Zwolle en met Natuur en Milieu Overijssel. Ook staan we uitgebreid stil bij de wensen van omliggende bedrijven en bewoners.

Zo ontwikkelen we een dijk die past bij de stad en voldoende ruimte bied voor recreatie en beleving van de natuur.

Ook in Dalfsen, Zwolle en Olst

In januari 1926 brak er een dijk door met als gevolg dat het dorp en de omgeving onder water kwamen te staan. Koningin Wilhelmina bezocht het getroffen gebied om de betrokken Dalfsenaren een hart onder de riem te steken.

Nu, jaren later, wordt er nog altijd gewerkt om de dijken en kades langs de Vecht veilig te houden.

Ook de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst heeft versterking nodig. Lees hier meer over op de pagina van dit project.

Overstroom ik?

overstroomik

Op Overstroomik.nl kunt u kijken hoe hoog het water bij u komt als gevolg van een grote overstroming en wat u kunt doen.