Hoogwaterbeschermingsprogramma


IJsseldijk Zwolle Olst
Dijken: we pakken ze aan!

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.100 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Dat is nodig omdat Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We doen er alles aan om een volgende overstroming te voorkomen. Zo werkt het HWBP aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Stadsdijken Zwolle
Dijken: we pakken ze aan!

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.100 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Dat is nodig omdat Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We doen er alles aan om een volgende overstroming te voorkomen. Zo werkt het HWBP aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Vechtdijken Zwolle Dalfsen
Dijken: we pakken ze aan!

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.100 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Dat is nodig omdat Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We doen er alles aan om een volgende overstroming te voorkomen. Zo werkt het HWBP aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Stenendijk Hasselt
Dijken: we pakken ze aan!

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.100 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Dat is nodig omdat Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We doen er alles aan om een volgende overstroming te voorkomen. Zo werkt het HWBP aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

We werken aan uw veiligheid

We werken aan uw veiligheid

Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden hun weg naar zee. Die lage ligging en de vele rivieren en meren maken Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Daarbij stijgt de zeespiegel, daalt de bodem en krijgen we steeds vaker te maken met heftige regen en hoge rivierstanden. Extremer weer. Veilig wonen en werken is geen vanzelfsprekendheid meer. Ook in ons gebied zijn de gevolgen van een dijkdoorbraak groot, ook voor het achterland. Daarom gaan we voor sterkere dijken met een hoger beschermingsniveau. Bescherming tegen hoogwater is en blijft van levensbelang: voor miljoenen Nederlanders en onze economie.

HWBP

Samen met andere waterbeheerders zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeentes beschermen we ons land tegen overstromingen. Rijkswaterstaat en de waterschappen controleren iedere twaalf jaar de belangrijke Nederlandse dijken, duinen, sluizen en gemalen. De laatste keer was in de periode van 2006 tot 2011.

Waterkeringen die niet meer aan de norm voldoen, pakken we aan. In het Deltaplan Waterveiligheid, in het zogenoemde Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), staat welke waterkeringen we wanneer aanpakken, zodat deze weer aan de veiligheidsnorm voldoen.

Deltaplan Waterveiligheid

Deltaplan

Nederland is een laaggelegen land met veel water waarbij we rekening moeten houden met de zee, het IJsselmeer en de rivieren. Zo’n gebied heet ook wel ‘delta’. Het Deltaprogramma waterveiligheid moet Nederland beschermen tegen overstromingen en zorgen voor voldoende zoetwater.

In het Deltaplan Waterveiligheid nemen de waterschappen en Rijkswaterstaat met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) maatregelen om dijken, dammen en duinen, maar ook sluizen, stuwen en gemalen, aan de wettelijke veiligheidsnorm te laten voldoen.

Onze HWBP trajecten

Door op bovenstaande kaart op de + of - te klikken zoomt u in of uit. Als u op de gekleurde lijnen klikt ziet u om welk project het gaat.

Binnen ons beheergebied voldoet in totaal 180 kilometer dijk niet meer aan de norm. Verdeeld over 18 projecten (pdf, 878 kB), pakken we deze dijken aan. De eerste resultaten hebben we al geboekt: Keersluis de Whaa, kunstwerken in Vollenhove en het Waterfront in Dalfsen voldoen weer aan de norm. Momenteel werken we aan de dijkversterkingen voor:

Op de hoogte blijven?

App Waterwerk

Onze projecten zijn ook te volgen via een applicatie op de smartphone of tablet. In deze gratis app vindt u alle relevante informatie over het project: de laatste nieuwsbrieven, filmpjes, foto’s en een agenda met mijlpalen en bijeenkomsten. Daarnaast kunt u vragen stellen, uw mening geven en aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ga naar de App store of Google Play Store, zoek op 'Waterwerk' en start de download.

Woon jij in een risicogebied?

Woon jij in een risicogebied

Onze dijken beschermen ons tegen een overstroming, maar het kan een keer misgaan… Weet jij hoe hoog het water bij jou in de buurt komt?

Overstroom ik? is een initiatief van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Veiligheidsregio’s, de waterschappen en het Deltaprogramma. De website laat de gevolgen zien van grote overstromingen door een doorbraak van de (primaire) keringen (bijvoorbeeld de dijken) langs de zee en de grote rivieren en de regionale keringen. Ook zijn overstromingen van buitendijkse gebieden meegenomen. Andere vormen van wateroverlast komen vaker voor, ondergelopen kelders of water op straat. Dat gebeurt bij stevige neerslag of omdat de sloten overlopen. In al deze gevallen zijn de gevolgen minder groot en ingrijpend dan bij een extreme overstroming vanuit zee of de rivieren. .