Vragen en antwoorden IJsseldijk Zwolle-Olst


Waarom is dijkversterking nodig?

Planning dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst

Oplossingsrichtingen voor dijkversterking

Procedures en vergunningen

Onderzoek Verkenningsfase

Voorkeursalternatief

Staat uw vraag hier niet bij?

Mail gerust naar IJsseldijkZwolle-Olst@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanagers Margreet Krol, Joosje Bachman of Marijn Linde via 088 233 1200.