Veiligheidsprobleem Katerveercomplex bekend

Katerveercomplex

Het monumentale Katerveercomplex is onderdeel van de IJsseldijk. Versterking van dit complex is onderdeel van het project IJsseldijk Zwolle-Olst. Het complex ligt in Zwolle in het dijktraject tussen Spoolde en het Engelse Werk. De afgelopen periode heeft adviesbureau Royal HaskoningDHV onderzocht of het complex nog voldoet aan de huidige eisen van hoogwaterveiligheid. Zo zijn oude ontwerptekeningen uit de historische archieven bestudeerd en heeft een duiker gecontroleerd wat de staat is van verschillende constructie onderdelen onder het water.

Opgave Katerveercomplex

Uit dit onderzoek blijkt dat het complex – een aantal onderdelen dateert nog uit 1819 – nog in een verrassend goede staat is. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat op een aantal onderdelen het Katerveercomplex niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen tegen overstromingen. Zo is er bij extreem hoogwater kans op piping (kwelwater vanuit de IJssel dat tijdens een hoogwater op de IJssel zand kan meenemen, waardoor het complex wordt ondergraven en instabiel wordt) en zijn de sluisdeuren van de klein sluis aan de IJsselzijde onvoldoende sterk.

Onderzoek naar oplossingsrichtingen

Royal HaskoningDHV onderzoekt in opdracht van het waterschap een aantal oplossingsrichtingen voor de versterking van het Katerveercomplex. Dit wordt gedaan met oog voor de cultuurhistorische waarden van deze locatie. Deze oplossingen zijn begin 2019 bekend en worden gepubliceerd op de website van het dijkversterkingsproject Zwolle-Olst. Over de veiligheidsopgave en de kansrijke oplossingen gaan we met direct omwonenden en belanghebbenden in gesprek.

Vervolg

In 2018 wordt het onderzoek naar de verschillende oplossingsrichtingen voor versterking van het Katerveercomplex uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. De uitkomsten van het onderzoek worden vervolgens onderdeel van de alternatievenstudie van het dijkversterkingsproject dat het waterschap momenteel uitvoert. In 2019 vindt tegelijk besluitvorming plaats over het Voorkeursalternatief voor dijkversterking én de Voorkeursoplossing voor versterking van het Katerveercomplex. Hiervoor worden in 2019 inloopbijeenkomsten georganiseerd.

Heeft u vragen over de versterking van het Katerveercomplex? Neemt u dan contact op met Wilgert Veldman, adviseur omgeving van WDODelta via ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl.