Onderzoeken

Het waterschap voert het komende jaar een aantal onderzoeken uit op en rondom de dijk ter voorbereiding op de volgende fase. Deze onderzoeken vinden op een aantal locaties ook op particulier terrein plaats. We nemen altijd voorafgaand aan het onderzoek contact op met de betreffende grondeigenaar. De mensen die de onderzoeken uitvoeren dragen herkenbare bedrijfskleding en kunnen zich altijd identificeren.