Nieuwsbrief | maart 2018

Dijkversterking IJsseldijk Zwolle - Olst
Nummer 4 | maart 2018

We gaan verder

We komen naar u toe, schreven we in de vorige nieuwsbrief. En dat hebben we geweten. Veel dijkbewoners en belangstellenden hebben de inloopbijeenkomsten bezocht! U heeft meegedacht en meegesproken over uw IJsseldijk. Hoe dat ging en wat het vervolg is, leest u in deze nieuwsbrief.

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst leeft!

IJsseldijk Zwolle-Olst

Ruim 500 belangstellenden mochten we verwelkomen op de inloopbijeenkomsten over de versterking van de dijk langs de IJssel tussen Zwolle en Olst. Een beter bewijs is er niet dat WDODelta met zaken bezig is waar u over mee wilt praten. Kijkend naar ons motto waren en zijn we goed met u in verbinding. Wij willen dat graag blijven en wij hopen dat u dat ook wilt, want we staan nog maar aan het begin van de route die moet leiden tot een veiliger Salland en Zwolle. > Lees meer

Wat heeft het Dagelijks Bestuur besloten?

IJsseldijk Zwolle-Olst

Het Dagelijks Bestuur heeft dinsdag 20 februari besloten om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (het onderzoeksplan voor het milieueffectenonderzoek) vrij te geven voor ter inzage legging en het onderzoek naar de verschillende oplossingsrichtingen voor dijkversterking te starten. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 6.2 MB) wordt binnenkort vastgesteld door Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel en ligt vanaf 8 maart ter inzage. > Lees meer

Veel bewoners naar inloopbijeenkomsten

Inloopbijeenkomst IJsseldijk Zwolle-Olst

In januari zijn er vier inloopbijeenkomsten georganiseerd over de versterking van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. In Wijhe, Olst, Herxen en Zwolle kwamen veel belangstellenden. Iedereen wilde weten welke oplossingsrichtingen op welke plek werden voorgesteld door het waterschap.  > Lees meer

Het verhaal van de dijk tussen Zwolle en Olst

IJsseldijk Zwolle-Olst

Benieuwd naar de geschiedenis van de IJsseldijk? Wist u dat men in de 11de eeuw al begon met de eerste dijken? En wist u dat er in de bloeitijd van de baksteenindustrie wel 75 ovens stonden? Of dat de IJsseldijk route 96 bochten kent? U vindt dit en nog veel meer wetenswaardigheden terug in het IJsseldijk magazine (pdf, 3.7 MB).  > Lees meer

Wie is het Omgevingsplatform?

4. Als illustratie bij Omgevingsplatfrom

In het Omgevingsplatform voor dit project zitten vertegenwoordigers van belangen(verenigingen) langs de IJsseldijk. Zij geven ideeën, wensen en kritische noten uit de omgeving bij ons aan en delen informatie met hun eventuele achterban. Zij kunnen voor u ook een aanspreekpunt zijn wanneer u vragen heeft of iets mee wilt geven om tijdens de vergaderingen te bespreken. > Lees meer

Flinke groei groep dijkdenkers

IJsseldijk Zwolle-Olst

De groep dijkdenkers is flink gegroeid! Inmiddels zijn er 100 geïnteresseerden, veelal bewoners rond de IJsseldijk. Dijkdenkers zijn bewoners of belangstellenden die actief mee denken en meewerken aan de dijkversterking in hun leefomgeving. De groep dijkdenkers komt circa 3 keer per jaar bij elkaar. We denken momenteel na over een goede vorm waarin we de grote groep dijkdenkers zo goed mogelijk kunnen betrekken en er ruimte blijft voor een gesprek met elkaar. De dijkdenkers ontvangen in maart meer informatie over de organisatie en eerstvolgende bijeenkomst.

Meer informatie? kijk op IJsseldijk Zwolle-Olst (HWBP).