De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst leeft!

Dat kan ik met veel plezier constateren. Ruim 500 belangstellenden mochten we verwelkomen op de inloopbijeenkomsten over de versterking van de dijk langs de IJssel tussen Zwolle en Olst. Een beter bewijs is er niet dat WDODelta met zaken bezig is waar u over mee wilt praten. Kijkend naar ons motto waren en zijn we goed met u in verbinding. Wij willen dat graag blijven en wij hopen dat u dat ook wilt, want we staan nog maar aan het begin van de route die moet leiden tot een veiliger Salland en Zwolle.

Ik las eens dat een verstandige vraag de helft is van een wijsheid. Onze medewerkers hebben hun best gedaan om de inloopbijeenkomsten zo in te richten dat u uw vragen en opmerkingen kwijt kon. Zij weten veel over dijken en over versterking van een dijk, maar zij hebben de afgelopen periode veel gehad aan uw wijsheid tijdens de inloop- en de dijkdenkersbijeenkomsten. Onze kennis (wijsheid) is inderdaad gegroeid dankzij uw aanwezigheid. Uw ervaringen en opmerkingen zijn voor ons als waterschap belangrijk om te komen tot aanvaardbare oplossingen, die draagvlak hebben.

Wat ik ook heel mooi vind is dat de dijkdenkersgroep is gegroeid. Heel fijn dat steeds meer mensen willen meedenken over hoe de dijk er in de toekomst uit moet zien.

Het voorstel met de oplossingsrichtingen is in het Dagelijks Bestuur besproken. Wat wij als dagelijks bestuur hebben besloten en wat het vervolg daarvan is, leest u verderop in deze nieuwsbrief.

Graag wil ik ook nog wijzen op een prachtig magazine dat is gemaakt: Het verhaal van de dijk tussen Zwolle en Olst (pdf, 3.7 MB). Dit magazine beschrijft de geschiedenis van de IJsseldijk in acht verhaallijnen en geeft aan wat de kwaliteiten en knelpunten van en aan de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst zijn. Ook wordt de beleving van de IJssel toen en nu beschreven, mede aan de hand van enquêtes, die in het najaar van 2017 zijn afgenomen.

Leest u de nieuwsbrief door, want er staat genoeg informatie en nieuws in, samen met allerlei links. Ik wijs u met veel genoegen op de link van een uitzending van De Wereld Draait Door, waar u het gedicht van Jan Terlouw over de IJssel kunt horen en lezen. Een gedicht dat mij en ik denk ook u uit het hart is gegrepen. Terlouw schrijft dat hij voor geen geld zijn mooie IJssel zou willen missen. En eindigt met: ‘Waaraan beleef je echt plezier? Wie is je grote liefde?’ Dan wint uiteindelijk mijn rivier.

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat daar met veel partijen en met u aan werken.

3. Hans de JongHans de Jong, lid van het Dagelijks Bestuur