Wat heeft het Dagelijks Bestuur besloten?

Het Dagelijks Bestuur heeft dinsdag 20 februari besloten om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (het onderzoeksplan voor het milieueffectenonderzoek) vrij te geven voor ter inzage legging en het onderzoek naar de verschillende oplossingsrichtingen voor dijkversterking te starten.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 6.2 MB) wordt binnenkort vastgesteld door Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel en ligt vanaf 8 maart ter inzage.

Wat is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

Voor het dijkversterkingsproject wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Hiervoor is een onderzoeksplan opgesteld, de zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit beschrijft de voorgestelde aanpak voor het onderzoek en welke alternatieven worden onderzocht. Deze notitie is de eerste stap in de m.e.r.-procedure.

De oplossingsrichtingen gaat het waterschap in 2018 en 2019 verder uitwerken. Welke oplossingsrichtingen dit zijn kunt u nalezen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 6.2 MB). De notitie ligt tot 19 april 2018 ter inzage.

Wilt u reageren?

Iedereen kan een reactie indienen op het onderzoeksplan (de notitie Reikwijdte en Detailniveau). Reacties of opmerkingen kunnen van 8 maart 2018 tot 19 april 2018 verstuurd worden aan de provincie Overijssel naar de heer Mulhof: postbus@overijssel.nl. In uw reactie kunt u aangeven wat u in de MER-onderzoek onderzocht wilt hebben en of u aandachtspunten heeft voor de aanpak van het onderzoek.