Concept-Voorkeursalternatief

Sinds 2017 onderzoeken we verschillende oplossingsrichtingen om de dijk te versterken. Van invloed zijn  de omgeving, de kosten en de technische voor- en nadelen. Op basis van de onderzoeksresultaten is een voorstel gemaakt. Dit noemen we het concept-Voorkeursalternatief. Voordat besluitvorming plaatsvindt, horen we graag de reacties van bewoners en anderen op dit voorstel.

In de Verkenningsfase is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. In dit MER zijn de effecten op de omgeving van de onderzochte oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Dit was belangrijke informatie voor de afweging voor het concept-Voorkeursalternatief. De Commissie heeft 22 mei in haar advies aangegeven dat de effecten op de omgeving goed in beeld zijn gebracht en dat het waterschap hiermee alle belangrijke informatie over de omgeving heeft om een voorkeursalternatief te kiezen. Meer lezen

Najaar 2019 besluit het bestuur van het waterschap wat het voorkeursalternatief voor dijkversterking is. Daarna start de planuitwerkingsfase en werken we het voorkeursalternatief in overleg met bewoners en belanghebbenden in meer detail uit.

Wat is het voorstel?

Bekijk hier het concept-Voorkeursalternatief

Reactietermijn op concept-VKA voorbij

De afgelopen weken (van 26 maart tot 7 mei)  kon u reageren op het concept-voorkeursalternatief. De binnengekomen reacties worden meegegeven aan het bestuur. Daarnaast ontvangt ieder die gereageerd heeft een persoonlijke reactie voor 25 juni 2019.