Veel bewoners naar inloopbijeenkomsten

In januari zijn vier inloopbijeenkomsten georganiseerd over de versterking van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. In Wijhe, Olst, Herxen en Zwolle kwamen veel belangstellenden. Iedereen wilde weten welke oplossingsrichtingen op welke plek werden voorgesteld door het waterschap. Vorig jaar is per traject geïnventariseerd welke oplossingsrichtingen in het vervolg van het project onderzocht gaan worden. Belangrijk hierbij is dat de dijk weer veilig wordt en welke effecten de dijkversterkingsmaatregelen hebben. Er zijn veel ideeën voor dijkversterking verzameld. Ideeën van dijkdenkers, experts en overheden. Deze zijn bestudeerd en op hoofdlijnen beoordeeld. Dit heeft geleid tot het voorstel dat gepresenteerd is tijdens de inloopbijeenkomsten.

Elke bijeenkomst had dezelfde opzet: een korte presentatie over het project en doorlopend een informatiemarkt waar medewerkers van het waterschap aan de hand van kaartmateriaal uitleg gaven over de mogelijke oplossingen per dijktraject. Ook was er ruimte voor vragen en gesprek.

In het algemeen was er veel begrip voor de noodzaak van een dijkversterking, maar was er ook behoefte aan duidelijkheid. Veel dijkbewoners willen natuurlijk zo snel mogelijk weten waar ze met de dijkversterking aan toe zijn. Tijdens de inloopbijeenkomsten werd dit door verschillende bewoners onder onze aandacht gebracht. Helaas kunnen we deze duidelijkheid pas geven in de loop van het project. Definitieve antwoorden zijn pas te geven wanneer de plannen na de formele vaststellingsprocedure niet meer wijzigen.

Vanaf 2020 gaat het waterschap in ieder geval met alle grondeigenaren in gesprek over de concrete inpassing van de dijkversterkingsmaatregelen en over schadeloosstelling.