Omgevingsplatform

Het Omgevingsplatform bestaat uit circa 15 leden. Zij vertegenwoordigen verschillende belangen, zoals de agrarische sector, natuur, recreatie, dorpen en cultuurhistorie. Het platform adviseert het projectteam en het bestuur van het waterschap over het gevolgde proces en voorafgaand aan belangrijke mijlpalen. Ook kijken de leden of de verschillende belangen in het gebied worden meegenomen en geven ideeën, wensen en kritische noten uit de omgeving aan het projectteam mee. De leden van het platform kunnen voor u een aanspreekpunt zijn wanneer u vragen heeft of iets mee wilt geven aan het projectteam.

In onderstaande tabel kunt u zien wie deelneemt aan de het Omgevingsplatform namens welke belangenverenigingen. Dhr. Piet Zoon was onafhankelijk voorzitter van het Omgevingsplatform, op dit moment wordt nagedacht over de invulling van deze rol. Op bijgevoegde foto zijn de leden van het Omgevingsplatform te zien.

Wat doet het Omgevingsplatform?

Het Omgevingsplatform heeft het waterschap in februari 2018 geadviseerd over het voorstel met te onderzoeken oplossingsrichtingen. Het Omgevingsplatform heeft een positief advies gegeven en vroeg aandacht voor het voorzetten van de heldere communicatie naar bewoners met oog voor de beleving van mensen, oog voor de belangen van de landbouwsector in de afweging tot een Voorkeursalternatief en aandacht voor het draagvlak van meekoppelkansen. Het komend jaar werkt het Omgevingsplatform mee aan de uitwerking van de verschillende oplossingsrichtingen voor dijkversterking. In 2019 geeft het Omgevingsplatform haar advies over het concept-Voorkeursalternatief.

Wilt u contact opnemen met iemand van het Omgevingsplatform? Spreek een van de leden van het Omgevingsplatform aan of mail naar ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl.

Wie zitten in het Omgevingsplatform?

Wilt u contact opnemen met iemand van het Omgevingsplatform? Kijk in de tabel met wie u contact wilt hebben en mail naar ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl.

Omgevingsplatform

Vertegenwoordigde

belangen

Namens Persoon E-mailadres

Cultuurhistorie

Historische vereniging Zwolle

Johan Teunis

j.teunis@ziggo.nl

Dorpsbelangen

Plaatselijk Belang Olst Grietje Begeman-Sinnema begem046@planet.nl
Plaatselijk Belang Fortmond - Den Nul - Duur Ferry Vogtschmidt f.h.vogtschmidt@kpnmail.nl
Plaatselijk Belang Wijhe Patrick Eppink pjlmeppink@gmail.com
Plaatselijk Belang Herxen Harrie Grolleman
Plaatselijk Belang Windesheim Asje Riezebos asjeriezebos@gmail.com
Buurtvereniging Schelle-Oldeneel Sicco van der Sluis vereniging.schelleoldeneel@gmail.com

Spoolderbelangen

Carmen Schoemakers

carmen.schoemakers@gmail.com

Grondeigenaren

Overijssels Particulier Grondbezit (landgoederen) Gerben Luchtenbelt info@luchtenbelt.nl

Dijkbewoner

Dolph van Ittersum info@ittersumstichting.nl
Dijkbewoner

Dirk Jan van Swaay

dirkjanvanswaay@me.com

Landbouw

LTO Salland

Stephan Rientjes

stephan.rientjes@live.com

Natuur

IVN

Jaap Gerkes

j.gerkes@planet.nl

Recreatie

Marketing Oost / Salland Marketing

Thea Huisman

tme.huisman@gmail.com

Wie is het Omgevingsplatform?

Deelnemers Omgevingsplatform

Bovenste rij van links naar rechts: Piet Zoon, Patrick Eppink, Stephan Rientjes, Ferry Vogtschmidt, Dirk Jan van Swaay, Thea Huisman, Grietje Begeman, Aart Borst, Jaap Gerkes. Onderste rij, van links naar rechts: Harrie Grolleman, Sicco van der Sluis, Johan Teunis.