We komen weer naar u toe!

In de vorige nieuwsbrief gaf ik al aan dat dit voorjaar het voorstel voor het concept-Voorkeursalternatief bekend wordt.

Het concept-Voorkeursalternatief is het resultaat van de Verkenningsfase.

Om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheidsnormen onderzoekt het waterschap sinds 2017 verschillende alternatieven voor dijkversterking. Deze zijn onderzocht en vergeleken voor de thema’s impact op omgeving, kosten en techniek. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken van de afgelopen twee jaar is een voorstel gemaakt welk alternatief waar de voorkeur heeft, het concept-Voorkeursalternatief. Het concept-Voorkeursalternatief leest u binnenkort op de website. In april komen we naar u toe en horen we graag uw reactie op het voorstel. Verderop leest u wanneer wij bij u in de buurt zijn.

Het nieuwe Algemeen Bestuur van WDODelta stelt dit najaar het definitieve voorkeursalternatief vast. Daarna start de zogenoemde Planuitwerkingsfase. In die fase wordt het voorkeursalternatief meer in detail onderzocht en verder uitgewerkt.

Ik hoop u tijdens de inloopbijeenkomsten te ontmoeten en te horen wat u vindt van het concept-Voorkeursalternatief voor uw dijk.

Hans de Jong, lid van het dagelijks bestuur