Dijkdenker(s) aan het woord

Hans en Tinka Reins zijn twee betrokken Dijkdenkers en hebben tijdens de Verkenning hun ideeën en meningen ingebracht. Op 20 maart zijn er provinciale en waterschap verkiezingen. U kunt dan meebeslissen over uw watertoekomst en u kiest een nieuw waterschapsbestuur. Veilige dijken is een van de vele onderwerpen waaraan het waterschap werkt.

Hans en Tinka Reins wonen aan de IJsseldijk in Zwolle, dichtbij het Katerveercomplex en gaan stemmen op 20 maart. Hans en Tinka:

“Wij stemmen voor veilige dijken. Waterschappen zijn belangrijke organisaties, want ze werken aan droge voeten, veiligheid en schoon water. Wij voelen ons nauw betrokken bij de versterking van de IJsseldijk. De komende tijd worden er beslissingen genomen met betrekking tot die dijkversterkingen wij vinden het belangrijk dat er een waterschapsbestuur komt dat zorgt voor goede stevige dijken, waar wij veilig achter kunnen wonen en een bestuur dat naar de mensen luistert die daar wonen. Ook vinden we het van belang dat de huidige natuurwaarden, woonbestemming en historische componenten zoveel mogelijk bewaard blijven.”