Besluitvorming Voorkeursalternatief dijkversterking

Eind 2019 stelt het bestuur van het waterschap het Voorkeursalternatief (VKA) voor dijkversterking vast. Met dit besluit wordt de Verkenningsfase afgerond. Voorafgaand aan deze besluitvorming kan iedereen reageren op het concept-VKA. Ook vragen we het Omgevingsplatform en de Bestuurlijke Begeleidingsgroep om hun advies.

Het Omgevingsplatform bestaat uit vertegenwoordigers van belangengroeperingen en dorpsverenigingen. Het platform hoort de reacties van bewoners en hun achterban en stelt een advies op aan het bestuurder van het waterschap