Nieuwsbrief IJsseldijk Zwolle - Olst

IJsseldijk Zwolle - Olst
Nieuwsbrief IJsseldijk Zwolle-Olst | Nummer 5 | juni 2018

Zorgen voor veilige dijken: een belangrijke taak van waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk wonen, werken en recreëren. Vanwege strengere eisen aan de IJsseldijk gaat het waterschap de IJsseldijk tussen Olst en Zwolle versterken. Zo worden Salland en de stad Zwolle nog beter beschermd tegen overstromingen. Het waterschap onderzoekt welke maatregelen waar genomen moeten worden en hoe deze het beste passen in de omgeving. In deze nieuwsbrief leest u meer.

Wie van de drie?

Hans de Jong

Ongetwijfeld zijn er velen onder u die het spelprogramma Wie van de drie? in het verleden hebben gezien. Een populair half uurtje dat jaren achtereen op onze beeldbuis was. Ook in ons dijkversterkingsproject Zwolle-Olst zijn we in een periode waarin we kijken naar drie alternatieven. Geen spelletje, maar serieus kijkend naar de voor- en nadelen van elk alternatief. De enige overeenkomst met het bekende spelprogramma is dat we de beste oplossing van de drie voorgestelde kiezen. > Lees meer

Alternatievenstudie

Ijsseldijk Zwolle - Olst

De Verkenningsfase staat in het teken van het uitwerken en beoordelen van verschillende oplossingsrichtingen voor dijkversterking. Deze oplossingsrichtingen (kansrijke alternatieven) zijn begin dit jaar gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomsten. Voor elk alternatief onderzoekt het waterschap de impact op de omgeving, kosten en technische risico’s. Eind 2019 besluit het bestuur van het waterschap op basis van deze informatie welk alternatief de voorkeur heeft en wordt uitgewerkt in de Planuitwerkingsfase. > Lees meer

Reactienota NRD en Advies Commissie m.e.r.

IJsseldijk Zwolle - Olst

Van 8 maart tot 19 april lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 6.2 MB) (NRD) ter inzage. Er zijn 32 reacties binnengekomen en die zijn verwerkt in een reactienota (pdf, 536 kB). De commissie m.e.r. heeft de afgelopen periode een advies (pdf, 440 kB) uitgebracht over de NRD.  > Lees meer

Grondeigenaren bijeenkomsten oktober 2018

IJsseldijk Zwolle - Olst

In het najaar van 2018 is bekend hoeveel ruimte de verschillende oplossingsrichtingen voor dijkversterking vragen. Ook of een woning binnen de ruimte ligt die misschien nodig is voor één van deze oplossingsrichtingen. Om grondeigenaren te informeren over de afmetingen van de oplossingsrichtingen, organiseert het waterschap bijeenkomsten in oktober voor grondeigenaren op en langs de dijk. > Lees meer

Dijkdenker aan het woord

Foto 6 bij Spoolde stukje

Nico Schottert woont op de dijk in Spoolde, bij Zwolle, en is eigenaar van een perceel op en aan de dijk. Nico is sinds april 2017 Dijkdenker en volgt het project op de voet. “Toen het vorig jaar bij ons doordrong dat de IJsseldijk niet voldoet aan de huidige normen, dachten we nog: ‘Het valt vast wel mee.’ Maar hoe meer wij werden ingelicht over de dijkversterking, hoe bezorgder wij werden. > Lees meer

Meedenken met het project

Dijkdenkers

Het waterschap betrekt bewoners, mede-overheden en belangenverenigingen bij het dijkversterkingsproject. Voorafgaand aan belangrijke beslismomenten in het project nodigt het projectteam alle grondeigenaren en belangstellenden uit voor inloopbijeenkomsten. > Lees meer

Mooie masterclass

Masterclass Dijken en Waterveiligheid

Op maandag 14 mei werd voor zo’n 60 collega’s, dijkdenkers, omgevingsplatformleden en leden van de ambtelijke begeleidingsgroep van het project IJsseldijk Zwolle-Olst een masterclass Dijken en Waterveiligheid door prof. dr. ir. Matthijs Kok (TU Delft) gegeven. Professor Matthijs Kok nam iedereen mee in de intrigerende wereld van dijken, rivieren, faalmechanismen, normeringen, waterstanden en oplossingen. > Lees meer

Innovaties volgen wij intensief

Piping

Onlangs brachten dijkenbouwers bij Eemdijk (Utrecht) een dijk van vijf meter hoog en zestig meter lang met daarin een stalen damwand bewust tot bezwijken, alsof er een noodsituatie met hoog water was. De dijk bij Eemnes, die moedwillig kapot werd gemaakt om de sterkte te testen, zat bomvol sensoren. Daarvan kan ‘dijkenbouwend Nederland’ veel leren. Ook op het gebied van piping wordt er ook volop onderzoek gedaan om innovatieve oplossingen voor piping te testen. > Lees meer

Agenda

Oktober 2018: bijeenkomsten voor grondeigenaren

Meer informatie? kijk op IJsseldijk Zwolle-Olst (HWBP).