Grondeigenarenbijeenkomsten oktober 2018

In het najaar van 2018 is bekend hoeveel ruimte de verschillende oplossingsrichtingen voor dijkversterking vragen. Ook of een woning binnen de ruimte ligt die misschien nodig is voor één van deze oplossingsrichtingen. Om grondeigenaren te informeren over de afmetingen van de oplossingsrichtingen, organiseert het waterschap bijeenkomsten in oktober voor grondeigenaren op en langs de dijk.

Dan krijgen grondeigenaren en bewoners die op of aan de dijk wonen informatie over de laatste stand van zaken van de dijkversterking en hoort het waterschap graag uw mening. Er wordt een conceptontwerp met maximale afmetingen van de verschillende Kansrijke Alternatieven voor dijkversterking gepresenteerd. Met dit conceptontwerp is bekend welke woningen en gronden binnen de ruimte ligt die nodig is voor deze Kansrijke Alternatieven. Op deze manier informeert het waterschap deze groep direct belanghebbenden over de laatste stand van zaken van het project.

De bewoners en grondeigenaren om wie het gaat krijgen na de zomerperiode een persoonlijke uitnodiging. Meer informatie over hoe grondeigenaren, huurders en pachters worden betrokken, leest u hier.