Dijkdenker aan het woord

Nico Schottert woont op de dijk in Spoolde, bij Zwolle, en is eigenaar van een perceel op en aan de dijk. Nico is sinds april 2017 Dijkdenker en volgt het project op de voet.

“Toen het vorig jaar bij ons doordrong dat de IJsseldijk niet voldoet aan de huidige normen, dachten we nog: ‘Het valt vast wel mee.’ Maar hoe meer wij werden ingelicht over de dijkversterking, hoe bezorgder wij werden. We maakten ons steeds meer zorgen over ons huis. Dat het misschien weg moest om de dijk te kunnen versterken. Ik ben dijkdenker geworden en inmiddels zijn mijn zorgen verschoven. Ik begrijp inmiddels van het waterschap dat het uitgangspunt is dat het huis blijft staan waar die staat en dit een typische maatwerklocatie lijkt te zijn. Ze gaan in de volgende fase persoonlijk met mij in gesprek hoe de dijkversterking kan worden ingepast rond onze woning.

Tijdens de inloopbijeenkomst van januari dit jaar in het Engelse Werk is uitleg gegeven over de verschillende alternatieven die onderzocht worden om de dijk te versterken. Hierdoor zijn steeds meer mensen zich bewust geworden dat dit een behoorlijk impact kan hebben op woningen en tuinen. Er wordt nu een drietal Kansrijke Alternatieven verder onderzocht, maar de onzekerheid blijft wat we kunnen verwachten. In hoeverre zal de dijkversterking de aangrenzende eigendommen aantasten?

Hoewel ik me nu geen zorgen meer maak of ons huis kan blijven staan, maak ik me wel zorgen hoe de dijkversterking rond onze woning wordt ingepast. De dijk moet ook verhoogd worden bij Spoolde en voor veel mensen lijkt zo’n ‘zelfstandig kerende constructie’ (alternatief E, red.) de ideale oplossing. Maar hoe komt dat eruit te zien voor mijn huis? Wordt dat een 1,5 meter hoog scherm voor mijn raam? Dat lijkt mij niet aantrekkelijk.

Ik ben blij dat de gemeente Zwolle heeft geluisterd naar de bewoners van Spoolde en het wandelpad over de dijk niet meer gaat onderzoeken. In plaats daarvan wordt nu een struinpad door de uiterwaard onderzocht. Hiervan vraag ik me nog steeds af in hoeverre dit de rust en privacy van de bewoners schaadt aan het begin en einde van dit struinpad. Verwonder mij dat dit gekoppeld is aan de dijkverzwaring. Genoeg onduidelijkheid dus nog voor mij. Ik blijf het project volgen en blijf actief Dijkdenker.”