Even voorstellen

Sinds een paar weken is Breun Breunissen het nieuwe lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Met het thema Waterveiligheid in zijn portefeuille is hij daarmee ook het nieuwe bestuurslid met de projecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma achter zijn naam. Zo ook de dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst. Een korte kennismaking…

“Ik ben geboren in Velp. Thuis hadden we een landbouwbedrijf. Een groot deel van onze grond lag in de uiterwaarden van de IJssel. Dat kwam nog wel eens onder water te staan, soms zelfs in de zomer. Het rivierengebied, uiterwaarden en dijken zijn mij dus niet vreemd. Ik ben er in opgegroeid. Na de studie Cultuurtechniek werkte ik ook veel op het gebied van water en waterbeheer. Zo was ik hoofd van een adviesgroep en directeur Waterbeheer en Groene Ruimte bij een ingenieursbureau. In die hoedanigheid ken ik ook de grotere projecten.”

“Na mijn werk bij een ingenieursbureau koos ik er bewust voor om me in de eigen regio bestuurlijk in te zetten. Het waterschap is een prachtige en maatschappelijk relevante organisatie. Het gaat echt ergens over, namelijk of we ook in de toekomst veilig kunnen blijven wonen en werken. Ik kan daarbij mijn kennis en ervaring inzetten in de eigen regio. Ik ben me nog volop aan het inwerken, maar deel al wel graag mijn eerste indrukken. Ik ben onder de indruk van de kennismaking met het projectteam IJsseldijk Zwolle-Olst en de hulp om het Voorkeursalternatief verder te brengen. Het bestaat uit een groep deskundige en enthousiaste medewerkers.”

“Donderdag 12 september staat rood omcirkeld in mijn agenda. Dan wordt het Voorkeursalternatief behandeld in het algemeen bestuur van het waterschap. Vanuit de Bestuurlijke Begeleidingsgroep ontvingen we al een positief advies. Daar ben ik erg blij mee, omdat daarmee het plan een breed draagvlak kent. De volgende stap is dus 12 september. Een belangrijke dag voor óns project. Want de IJsseldijk is van ons allemaal. Van het waterschap, bewoners, pachters en andere belanghebbenden samen. Met ieder zijn eigen rol. Daarom vind ik het omgevingsmanagement ook zo belangrijk. Ik heb geluiden uit de omgeving gehoord dat veel bewoners en belanghebbenden blij zijn hoe ze door het waterschap worden meegenomen in de plannen. Daar ben ik op mijn beurt dan weer blij mee, want ik vind de verbinding met de omgeving van groot belang. Tegelijk besef ik me dat het project dichterbij komt als de uitvoering start. De schop in de grond dus. Best spannend en reden temeer om de goede contacten vast te houden. Daar zet ik me met alle plezier voor in.”

Breun Breunissen, lid van het dagelijks bestuur