Dijkdenker aan het woord

“Mijn naam is Gert de Jonge. Sinds drie jaar woon ik aan de Schaapvijver in Olst, in één van de bungalows aan de bergingsvijver en met zicht op de dijk. Een achterbuurman van mij was al dijkdenker en vertelde op een gegeven moment over de plannen voor de dijkversterking. De dijk zou tegen de vijver aan of in de vijver komen. Als buren waren we daar erg bezorgd over. Ook omdat er voor de komst van de bergingsvijver regelmatig water in de kelders van de huizen stond. We hebben toen contact met het waterschap gezocht. Tijdens een bijeenkomst bij ons thuis werden we bijgepraat over de plannen. Dat was fijn. Ik heb me daarna ook aangemeld als dijkdenker.”

“Ik ben bij verschillende dijkdenkersbijeenkomsten aanwezig geweest. In eerste instantie was ik sceptisch. In hoeverre is er sprake van inspraak als er kosten mee gaan spelen? Toch kan ik terugkijkend concluderen dat er ook naar andere factoren gekeken is en er netjes en zorgvuldig met alle zorgen en belangen is omgesprongen.”

Aandacht voor begroeiing

“De bezorgdheid van mij over de Schaapvijver is inmiddels helemaal verdwenen. In het concept-Voorkeursalternatief gebeurt er niets met de vijver. Wel blijf ik in de volgende fase van het project aandacht houden voor de begroeiing op en tegen de dijk. Voor ons als bewoners zorgt die begroeiing voor het opvangen van fijnstof en het bufferen van geluid. Ook is het van belang dat er een definitief besluit genomen wordt door het bestuur van het waterschap. Dan kan er verder gekeken worden richting de uitvoering. In de uitvoering verwacht ik dat ik nog wel hinder ga ondervinden van de werkzaamheden, zoals geluidshinder. Dat zie ik dan wel weer. Dat er wat moet gebeuren, daar is iedereen het over eens!”