Nieuwsbrief IJsseldijk Zwolle - Olst

IJsseldijk Zwolle - Olst
Nieuwsbrief IJsseldijk Zwolle-Olst | Nummer 6 | december 2018

Nog veel water door de IJssel

Hans de Jong

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat we eind 2019 per traject voor de IJsseldijk een globale oplossing kiezen, het zogenoemde Voorkeursalternatief. Dan ziet u hoe we de dijk willen versterken en we veiliger wonen. Per dijktraject weet u dan welke oplossingsrichting we in de planuitwerking ontwikkelen tot een definitief plan. Maar zover zijn we nog niet! Er gaat tot die tijd nog heel veel water door de IJssel. > Lees verder

Besluitvorming Voorkeursalternatief

Besluitvorming Voorkeursalternatief dijkversterking

Voordat het bestuur van het waterschap in het najaar van 2019 het Voorkeursalternatief (VKA) voor de dijkversterking vaststelt, doorloopt het concept Voorkeursalternatief een heel proces. In het voorjaar van 2019 zijn de resultaten van het onderzoek naar de verschillende alternatieven bekend. Op basis van de impact (invloed) op omgeving, kosten en technische voor- en nadelen van de alternatieven doet het waterschap een voorstel voor een concept-Voorkeursalternatief. > Lees verder

Katerveercomplex

Katerveercomplex

In de IJsseldijk Zwolle-Olst ligt het rijksmonument Katerveercomplex. Het cultuur-historische waardevolle Katerveercomplex (KVC) bestaat uit de Kleine Sluis en het gemaal Katerveer (voormalige Grote Sluis). De dijk loopt over de buitenste sluishoofden aan de IJsselzijde. De komende dijkversterking moet het achterland beter beschermen tegen het IJsselwater, maar het mooie plaatje van het Katerveer moet blijven. Daar moet rekening mee worden gehouden bij het maken van de plannen voor versterking van het complex. > Lees verder

Dijkdenker en leefbaarheid

Dijkdenker en leefbaarheid

“Heeft een dijkdenker werkelijk ‘iets’ in te brengen rond de dijkversterking?”, vroeg Erica van Swaay zich af aan het begin van de Verkenning. Na enige aarzeling, besloot ze toch dijkdenker te worden. Uiteindelijk is dijkdenken een kans om met collega-dijkdenkers en met WDODelta-medewerkers in gesprek te gaan. Een dijkdenker brengt kennis in, bijvoorbeeld over cultuur, historie en dagelijks gebruik van het betreffende dijkvak. > Lees verder

Grondeigenarenbijeenkomsten

Grondeigenarenbijeenkomst

In oktober is in een aantal bijeenkomsten met veel grondeigenaren gesproken over het ontwerp van de verschillende alternatieven rond hun perceel. Het doel was om de grondeigenaren, huurders en pachters als eerste te informeren over de globale afmetingen van de alternatieven. Ook was dit een moment als projectteam persoonlijk te spreken met grondeigenaren en hen te informeren over de huidige stand van zaken van de Verkenningsfase. > Lees verder

Download de app Waterwerk

Download de app Waterwerk

Het project dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst is nu ook te volgen via een gratis applicatie op uw smartphone. In deze app vindt u allerlei relevante projectinformatie, zoals nieuwsbrieven, filmpjes en mediaberichten Daarnaast kunt u vragen stellen, meldingen doen of zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op Waterwerk en start de download. Als u meldingen wilt ontvangen over het project, klik dan in de app op de ‘i’ knop en vervolgens op instellingen. Hier zet u de notificaties (berichten) aan. Bij 'abonnementen' geeft vervolgens aan dat u voor project IJsseldijk Zwolle-Olst notificaties wilt ontvangen. We sturen alleen berichten als er belangrijke meldingen zijn.

Gebeld en hulp aangeboden?

U wordt gebeld en krijgt hulp aangeboden

Wij hoorden dat dijkbewoners worden benaderd om hen bij de eventuele gevolgen van de aanstaande dijkversterking ondersteuning aan te bieden. Daar is niets op tegen, maar een aantal bewoners geeft ons aan dat deze organisaties niet altijd de juiste informatie over het dijkversterkingsproject vertellen. Mocht u twijfelen of informatie wel of niet klopt of heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op met onze omgevingsmanagers of laat de betreffende partij contact met ons opnemen.

Masterclass voor dijkdenkers

Masterclass Besluitvorming en MER voor dijkdenkers

In september organiseerde WDODelta de tweede masterclass (pdf, 2.7 MB) voor de dijkdenkers. Patrick Mulder van adviesbureau Witteveen + Bos nam ons mee in de rol van milieueffectrapportage (MER) bij beslissingen in projecten. Bij grote projecten als een dijkversterkingsproject wordt altijd een m.e.r.-procedure doorlopen. Het doel van het MER is om het milieubelang volwaardig mee te wegen in het besluit. Mulder, die een grote ervaring heeft in de m.e.r.-procedure vertelde wat het doel is, uit welke stappen de procedure bestaat, hoe de systematiek in elkaar zit, en hij eindigde met tips en trics voor dijkdenkers.

Contactpersonen waterschap

Contactpersonen waterschap

Voor vragen of opmerkingen over de dijkversterking tussen Zwolle en Olst kunt u terecht bij de omgevingsmanagers van het project. Joosje Bachman (midden) is kortgeleden begonnen als omgevingsmanager bij WDODelta. Vanaf januari 2019 is zij aanspreekpunt voor de dijktrajecten binnen de gemeente Zwolle. Margreet Krol (rechts) blijft ook omgevingsmanager voor het project en is aanspreekpunt voor de dijktrajecten binnen de gemeente Olst-Wijhe. Aanspreekpunt voor Dijkdenkers en Omgevingsplatform blijft Marijn Linde (links). We zijn alle drie te bereiken via 088 233 1200 of IJsseldijkZwolle-Olst@wdodelta.nl.

Agenda

agenda 2019
  • Eind maart - mei 2019: consultatieperiode over het concept-Voorkeursalternatief dijkversterking Zwolle-Olst
  • April 2019: Inloopbijeenkomsten over het concept-Voorkeursalternatief
  • Najaar 2019: besluitvorming Voorkeursalternatief door algemeen bestuur waterschap

Een veilig Nederland met sterke dijken en ruimte voor rivieren.

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een volgende grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Dit project dijkversterking Zwolle-Olst is onderdeel van 1.100 km dijken, die die de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.

Meer informatie? kijk op IJsseldijk Zwolle-Olst (HWBP).